broke

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbrəʊk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/broʊk/ ,USA pronunciation: respelling(brōk)


From the verb break: (⇒ conjugate)
broke is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
Pe pagina aceasta: broke, break, recess

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
broke adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: without money)lefter adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sărac lipit pământului loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  falit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără o para chioară loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Paul said he couldn't go to the movies this weekend because he's broke.
 Paul a spus că nu poate merge la film weekendul ăsta pentru că este lefter.
broke adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (business: bankrupt)falit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  ruinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Even though the company did well last year, it's broke now.
 Deși compania a mers bine anul trecut, acum este falită.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (into parts, smash)a sparge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 If you play ball in the house, you will break something.
 Dacă te joci cu mingea în casă, o să spargi ceva.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fracture a bone)a-și rupe vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a-și fractura vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Alan broke his arm when he fell. Janis broke two ribs when she slipped on the ice.
 Alan și-a rupt brațul când a căzut. Janis și-a rupt două coaste când a alunecat pe gheață.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (end)a pune capăt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The home team broke the champions' winning streak.
 Echipa gazdă a pus capăt succeselor obţinute de echipa campioană.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fragment, shatter)a se sparge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The window broke, and now there's glass all over the floor.
 S-a spart fereastra și acum e sticlă peste tot pe podea.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school)vacanţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There will be no classes until after Christmas break.
 Nu se ţin cursuri până după vacanţa de Crăciun.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop functioning)a se strica vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se defecta vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Our old television finally broke.
 Televizorul nostru s-a stricat în cele din urmă.
 Televizorul nostru s-a defectat în cele din urmă.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rest)pauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A break from training gave the football players a rest.
 Pauza de antrenament le-a dat ocazia fotbaliștilor să se odihnească.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: fracture)fractură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Will suffered a bad break when he went skiing.
 Will a suferit o fractură gravă la ski.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (suspension, pause)pauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  întrerupere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A break from discussions will give us time to gather more information.
 Ar trebui să luăm o pauză de la discuţii până ce aflăm mai multe informaţii.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (fortunate event)succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  afirmare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Miranda went to Hollywood, looking for her big break.
 Miranda s-a dus la Hollywood, căutând succesul.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Miranda s-a dus la Hollywood, sperând la o afirmare rapidă.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gap)gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The children slipped through a break in the fence.
 Copiii s-au strecurat printr-o gaură din gard.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: change)schimbare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  pauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They are waiting for a break in the storm.
 Aşteptau o schimbare a condiţiilor furtunii.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rush to escape)fugă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  iamă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The guards weren't expecting the prisoners' break for the door.
 Deţinuţii au dat fuga la uşă.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relationship rupture) (relații)despărţire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ruptură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sam is heading for a break with his girlfriend.
 Sam și prietena lui sunt în plin proces de despărțire.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice change)schimbare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The break in his voice is a sign of puberty, as he goes from bass to alto with no control.
 Schimbarea vocii sale e un semn de pubertate, dat fiind că oscilează necontrolat de la bariton la alto.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (school recreation period) (școală)pauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  recreație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burst)a se sparge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The water balloon broke.
 Balonul de apă s-a spart.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be disconnected)a se întrerupe vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The long-distance connection broke.
 Conexiunea telefonică interurbană s-a întrerupt.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop)a se termina vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The meeting will break at noon.
 Ședința se va termina la prânz.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dawn)a răsări soarele loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The dawn is about to break.
 Mai e puţin şi răsare soarele.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (health: fail) (sănătate, condiție fizică)a se şubrezi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 His health broke after years of toil.
 Sănătatea i s-a şubrezit după atâţia ani de efort.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (voice: change)a se schimba vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se îngroșa vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se maturiza vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 His voice started to break when he was 13.
break for [sth] vi + prep (pause, interrupt activity)a lua o pauză, a face o pauză loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se opri vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 After an hour's discussion, the committee broke for a coffee and a bite to eat.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infringe) (record)a depăşi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (record)a bate vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The drag racers broke the speed limit.
 Participanţii la cursă au depăşit limita de viteză.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (annul)a anula vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a rezilia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The actor wants to break his contract.
 Actorul vrea să anuleze contractul.
 Actorul vrea să rezilieze contractul.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy)a distruge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The boxer threatened to break his opponent.
 Boxerul a ameninţat că îşi va distruge adversarul.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set: remove a piece)a descompleta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The collector doesn't want to break the set.
 Colecţionarul nu vrea să descompleteze setul.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (money: give change)a schimba loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Can you break a dollar?
 Poţi să-mi schimbi un dolar?
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (penetrate)a penetra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pătrunde vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The drill broke through the door of the safe.
 Burghiul a penetrat uşa seifului.
 Burghiul a pătruns prin uşa seifului.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decode)a decoda vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a descifra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The army is trying to break the enemy code.
 Armata încearcă să decodeze cifrul inamicului.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (escape)a evada vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a fugi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The convicts broke jail.
 Condamnaţii au evadat din închisoare.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: better a score)a doborî vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a bate vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Our team broke the record for number of games won.
 Echipa noastră a doborât recordul de meciuri câştigate.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bankrupt)a băga în faliment loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The card shark broke the house.
 Trișorul a băgat firma în faliment.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: curveball)a lansa, a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The pitcher broke a wicked curve that got the corner of the plate.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear down)a demoraliza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The interrogation broke the soldier's spirit.
 Interogatoriul l-a demoralizat pe soldat.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rupture)a clipoci vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Bubbles broke the surface of the water.
 Bulele clipoceau la suprafaţa apei.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (solve)a rezolva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a soluţiona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 No matter what I try, I can't break this problem.
 Oricât aş încerca, nu pot să rezolv problema asta.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: tame) (animal)a îmblânzi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a domestici vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The cowboy tried to break the new stallion.
 Cowboyul încerca să îmblânzească noul armăsar.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (media: publish)a publica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a difuza, a dezvălui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 A newspaper broke the story.
 Un ziar a publicat povestea.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pool: scatter balls) (la biliard)a sparge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 When I play pool, I always like to break.
 Când joc biliard, mereu îmi place să sparg grupul de bile.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tennis)a para vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The challenger broke his opponent's serve.
 Jucătorul a parat serva oponentului său.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disprove)a demonta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dovedi fals loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The police broke his alibi.
 Poliţia i-a demontat alibiul.
 Poliţia a dovedit că alibiul său e fals.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surpass)a depăși vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a încălca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The man was cited for breaking the speed limit.
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enter by force)a pătrunde prin efracţie expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Criminals broke into the house.
 Hoţii au pătruns prin efracţie în casă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
recess (US),
break,
breaktime,
playtime (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(school: pause from lessons) (şcoală)pauză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  recreaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Tim couldn't wait for recess and the chance to get out of this boring math class.
recess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: alcove) (arhitectură)firidă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  canelură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  șanț
 There are three deep recesses in the wall.
recess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (court: break) (tribunal)vacanţă judiciară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The defence asked for a short recess to examine the new evidence.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
recess viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (court: break) (tribunal)a fi în vacanţă judiciară loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The court will recess for lunch.
recess vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lights)a încastra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
broke | break | recess
EnglezăRomână
flat broke adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (having no money)falit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 After fixing the house up to our taste we were flat broke.
go broke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (become bankrupt)a da faliment loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Sintagme: am [completely, flat, stony] broke, I'm broke, can I borrow a [dollar]?, am broke and [penniless, unemployed], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'broke' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'broke'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.