WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

big hand


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"big" este afișată mai jos.

Vezi și: hand

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (large) (dimensiune)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The city has a big stadium.
 Oraşul are un stadion mare.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (number: high)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu multe cifre loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 A trillion is a big number.
 This sentence is not a translation of the original sentence. O sută de mii de protestatari înseamnă un număr mare.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (important, major)major, semnificativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  capital, decisiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My upbringing had a big influence on the way I view poverty.
 Modul în care am fost crescut are o influență majoră (or: semnificativă) asupra modului în care privesc sărăcia.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loud) (sunet)puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The car accident made a big bang.
 Accidentul a provocat un zgomot puternic.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sibling: older)mai mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My big sister's always mean to me.
 Sora mea mai mare este mereu rea cu mine.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intense)intens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The events provoked big emotions.
 Evenimentul a provocat emoţii intense.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adult, grown)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The boy wants to be a fireman when he is big.
 Băiatul voia să se facă pompier când se va face mare.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pretentious)important adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pretenţios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's too big to associate with normal people.
 E o persoană prea importantă pentru a sta alături de oameni obişnuiţi.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (generous)generos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  amabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's very big of you to help me.
 Eşti foarte generos că mă ajuţi.
 Eşti foarte amabil că mă ajuţi.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (tall)înalt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Your little brother's getting really big!
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (boastful)pretențios, pompos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's full of big claims about what he intends to do.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
big [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (express admiration)a lăuda vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
big [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (exaggerate greatness)a preaslăvi, a preamări vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
big band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (style of music: large dance band) (stil de formație, stil de orchestră)big band s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Big band leaders like Benny Goodman, Glenn Miller, and Tommy Dorsey transformed jazz music into swing.
big bang nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: origin of the universe)big bang s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The Big Bang theory is just that: a theory.
big bang nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud explosion)explozie zgomotoasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We think a transformer blew because there was a big bang, then all the lights went out.
Big Bang theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (origin of universe)teoria Big Bang s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Scientists use the Big Bang theory to explain how the universe began.
Big Ben nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. nonstandard (clocktower) (turnul cu ceas din Westminster)Big Ben s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
Notă: The clock tower of the Palace of Westminster is officially the Elizabeth Tower.
 There's a wonderful view of Big Ben from the other side of the Thames.
Big Ben nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bell) (turnul cu ceas din Westminster)clopotnița Big Ben s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The BBC plays the sound of Big Ben just before the midnight news.
big boss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest supervisor)patron s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The big boss will be carrying out an inspection today.
big break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great opportunity)mare şansă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Judy got her big break when a famous director cast her in his new film.
big brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (older male sibling)frate mai mare s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
Big Brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (government surveillance) (supraveghere de către autorități)Big Brother n.propriu
Notă: fără echivalent în limba română
big business nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large businesses collectively)marile întreprinderi s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  concern s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Big business is expected to maintain America's ability to compete in the world market.
big business nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] very profitable)afacere profitabilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The arms trade is big business, with a trillion dollars being spent on military purchases each year.
Big deal! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (disdain)mare scofală!, mare brânză! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 So he won the game by cheating. Big deal!
a big deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] important)a conta mult pentru cineva, a însemna mult pentru cineva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Passing her driving test was a big deal for Jodie.
Big Dipper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constellation: Ursa Major) (constelaţie)Carul Mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  Ursa Mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Big Dipper is also known as The Plough.
the Big Dipper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (fairground rollercoaster) (dispozitiv pentru parc de distracții)montagne russe s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
big game nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large animals pursued by hunters)vânat de talie mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The reserve provides the opportunity to see big game such as lions and elephants.
big head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conceited or arrogant attitude)arogant, înfumurat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  (figurat, informal)plin de el, plină de ea loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (formal)infatuat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 All those accolades that Paul has been getting are giving him a big head.
big headed,
big-headed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(conceited)încăpăţânat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 The excessive praise for his last project has made him big-headed.
big heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kind, generous nature)suflet mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The children love him because he has such a big heart.
big hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)mare succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Max's spaghetti Bolognese was a big hit with his girlfriend.
big hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (popular song)mare succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 'Take Me Out' by Franz Ferdinand was one of the big hits of 2004.
big leagues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." literal (sport: major league)marile ligi s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
big leagues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, figurative (highest level)cel mai înalt nivel expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (profesioniștii unei industrii)greii s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 After his album went platinum, he knew he was playing in the big leagues.
big lie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sham, fraud)minciună sfruntată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
big lie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (propaganda: [sth] outrageously false)minciună sfruntată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
big mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (tendency to speak without tact)gură mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  a fi rău de gură expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He's always getting into trouble because of his big mouth.
the big picture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (the situation as a whole)vedere de ansamblu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 We need to consider the big picture and not focus just on details.
big picture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (broadest view)vedere de ansamblu s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many of my employees focus on details and fail to see the big picture.
big screen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema)marele ecran s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Most films look much better on the big screen.
big shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (important person)persoană importantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (informal)barosan, barosancă s.m., s.f.
 He thinks he's a big shot since they gave him a company car.
big sister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (older female sibling)soră mai mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My big sister is two years older than me.
big sister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (female mentor)mentor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Freshmen at high school are assigned a big sister to mentor them during their first year.
big time,
big-time
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (to the highest extent)rău de tot loc.adv.
  tare de tot loc.adv.
  la maximum loc.adv.
 She's amazing, and I fell in love with her big time.
big toe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foot: largest digit)degetul mare de la picior s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It's very hard to walk if you break your big toe.
big up interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (admiration)bravo interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fairground Ferris wheel) (parc de distracții)roată mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] important or powerful)persoană importantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (informal)barosan, barosancă s.m., s.f.
big with child adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." archaic, informal (heavily pregnant)aproape să nască, mai avea puțin și năștea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Katherine was big with child, and everyone expected the birth to be any day.
 Katherine era aproape să nască, așa că toată lumea se aștepta ca bebelușul să apară de pe o zi pe alta.
big-boned,
big boned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having large bone structure)cu oase mari adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  osos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Jack says he's not fat, he's just big-boned.
big-breasted,
big breasted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(woman: large breasts)cu sâni mari adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 Pamela Anderson is more famous for being big breasted than for her acting.
big-game hunter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunts large animals)vânător de animale mari s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 President Theodore Roosevelt was a conservationist, but also a big-game hunter.
big-hearted,
bighearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(kind, generous)cu suflet mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The theatre ran on donations from big-hearted patrons.
big-league,
big league
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (sport: in major league)ligă majoră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ligă profesionistă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My brother wanted to be a big-league baseball player, but he wasn't good enough at batting.
big-league,
big league
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (leading)fruntaș adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  din vârful clasamentului, de top loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  principal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
big-ticket adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (expensive, costly)scump, costisitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)foarte mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Anna noticed a great big spot on her face.
how big? informal (of what dimensions?)cât de mare?
 How big a portion of chocolate cake do you want?
in a big way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very much, greatly)foarte mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 If we lose the contract, it will hurt us in a big way.
make a big name for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become famous)a-şi face un nume loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 After his book was published he made a big name for himself in literary circles.
make it big v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (be successful)a dat lovitura expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a avea succes loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She went to Hollywood and made it big as a movie star.
 A mers la Hollywood, unde a dat lovitura.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)nu e mare brânză expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nu e mare scofală expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
talk big v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (boast)a-şi da importanţă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He talks big, but he's not really such a great golfer.
the big time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (great success or fame)glorie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  victorie, reușită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 After years of struggling in obscurity, he was ready for the big time.
too big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessively large)prea mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The lorry is too big to fit under the bridge.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'big hand' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'big hand'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.