beginning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgɪnɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgɪnɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bi gining)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
beginning is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Pe pagina aceasta: beginning, begin

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point or time when [sth] starts)început s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He was careful from the beginning.
 A fost atent de la început.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first part of sthg)început s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Stripping the old wallpaper was just a beginning of the redecoration.
 Am scos tapetul cel vechi şi asta a fost doar începutul renovării.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergence)apariţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  naştere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Florence in Italy saw the beginning of the Renaissance.
 Oraşul Florenţa din Italia a fost gazda apariţiei Renaşterii.
beginnings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (early stages)începuturi s.n.pl.
  origini s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Walmart had its beginnings as a small retail store in Arkansas.
 Walmart și-a avut începuturile ca un mic magazin de vânzare cu amănuntul în Arkansas.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stages, phase: early)timpuriu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  incipient, inițial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I am still only in the beginning stages of my recovery.
 Mă aflu abia în etapele timpurii ale recuperării.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not yet experienced)începător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  novice adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neexperimentat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This book contains tips and advice for the beginning runner.
 Această carte conține sugestii și sfaturi pentru alergătorii începători.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of entering)start, început s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  debut s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It was the beginning of my career.
 Era startul (începutul) carierei mele.
 Era debutul carierei mele.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source, origin)izvor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  origine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Danube has its beginning in the small streams of the Black Forest.
 Dunăre îşi are izvoarele în pârâiaşele din Pădurea Neagră.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start an activity)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
 Liz îşi începe temele imediat ce ajunge acasă.
begin to do [sth] vi + prep (start: to do)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The water began to boil in the pan.
 Apa a început să fiarbă în oală.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start doing)a începe, a demara vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a se apuca de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 This project looks difficult, but the sooner we begin, the sooner we'll be finished.
 Proiectul pare dificil, dar cu cât îl începem (or: demarăm) mai repede, cu atât îl terminăm mai curând.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: start)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The crowd was waiting for the concert to begin.
 Mulţimea aştepta să înceapă concertul.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)a se naşte vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 A rooster crows as the day begins.
 Cocoşul cucurigeşte de cum se naşte o nouă zi.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start speaking)a sparge gheaţa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 At his support group meeting, Alex is always the first to begin.
 La întâlnirile grupului său de suport, Alex e mereu primul care sparge gheaţa.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into being)a începe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da startul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The priest begins the church service with a song.
 Preotul începe mereu slujba cu o cântare.
begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start speaking)a se pune pe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
 În orice discuţie, Wendy e mereu prima care se pune pe contrazis.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
beginning | begin
EnglezăRomână
at the beginning exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the starting point)la început loc.adv.
 A sentence should have a capital letter at the beginning.
at the beginning of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the starting point of)la începutul, la începerea loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 In the old days, most of the credits were shown at the beginning of a movie.
at the beginning exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (initially, to start with)la început loc.adv.
  inițial adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 At the beginning, I was mistrustful of John, but I have grown to like and respect him.
beginning and end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totality of [sth])începutul şi sfârşitul
 That's the beginning and end of the matter, I won't discuss it further.
beginning of the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (when it becomes clear that [sth] will soon be done)începutul sfârşitului
 The sex scandal marked the beginning of the end for his career.
from beginning to end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)de la cap la coadă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I read the whole 400-page report from beginning to end.
from the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the very first moment)de la început adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I said it from the beginning, I will never be completely monogamous!
in the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the start)la început adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 In the beginning I couldn't see anything, but then my eyes became used to the darkness.
new beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fresh start)nou început s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 After weeks of rain, the sunny day felt like a new beginning.
very beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first word: of a text)la început de tot
 The very beginning of the Bible is one of its best-known passages.
very beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first moment, starting point)la început de tot
 Let's make the rules clear from the very beginning.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'beginning' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: a [new, fresh, promising] beginning, beginning [Spanish, electronics, programming], was an auspicious beginning (to), mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'beginning' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'beginning'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.