WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

bar admission


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"bar" este afișată mai jos.

Vezi și: admission

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pub)bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tavernă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The new bar in town serves lots of different beers.
 Noul bar din oraş serveşte o mulţime de tipuri de bere.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (counter in a pub)tejghea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The cowboy walked up to the bar and ordered a beer.
 Cowboyul s-a dus la tejghea și a cerut o bere.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (iron, steel post)bară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  țeavă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The concrete walls are reinforced with steel bars.
 Pereții de beton sunt armați cu bare din oțel.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exclude)a interzice vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The disco has barred Andy because of his crazy antics.
 Discoteca i-a interzis intrarea lui Andy din cauza poznelor lui nebuneşti.
bars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (steel grille in prison, etc.)zăbrea, gratie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grilaj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The convicted criminal looked out through the bars of his prison cell.
 Deținutul s-a uitat afară printre zăbrelele (or: gratiile) celulei sale.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod)bară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Todd uses a bar to do his chin-ups.
 Todd foloseşte o bară ca să facă exerciţii de tracţiune.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gym apparatus)bară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The gymnast was performing an exercise on the bar.
 Gimnastul executa un exercițiu la bară.
bar [sb] from doing [sth] vtr + prep often passive (exclude, ban from doing [sth])a interzice vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a opri vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The judge barred Lewis from driving for a year.
 Judecătorul i-a interzis lui Lewis să mai șofeze un an de zile.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (line)cod de bare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Place your bank card so the side showing the bar is uppermost.
 Țineți cardul cu fața care are codul de bare în sus.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for snacks)baton s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tabletă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sandy treated herself to a bar of chocolate.
 Sandy s-a răsfățat cu un baton de ciocolată.
 Sandy s-a răsfățat cu o tabletă de ciocolată.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exclusion)excludere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  interdicție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Because of his behaviour, he was subject to a bar in many of the town's shops.
 Din cauza purtării sale, a trebuit să suporte excluderea din multe magazine din oraș.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music)măsură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The composer hummed a few bars of his new song.
 Compozitorul a fredonat câteva măsuri din noul lui cântec.
 Compozitorul a fredonat câteva acorduri din noul lui cântec.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (law court) (tribunal)bară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The solicitor leaned over the bar to talk to the barrister.
 Avocatul s-a aplecat peste bară ca să vorbească cu celălalt avocat.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (box for accused in court)bara acuzaților s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The prisoner at the bar looked very worried.
 Deținutul de la bara acuzaților arăta foarte îngrijorat.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal profession)barou s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The California bar approved Mr. Black to practice law.
 Baroul din California i-a permis dlui Black să practice avocatura.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sandbank)banc de nisip s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The fishing boat ran aground on a bar.
 Barca de pescari se deplasa pe un banc de nisip.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure unit) (unitate de presiune)bar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 During the storm, the pressure dropped to twenty-eight bars.
 În timpul furtunii, presiunea a scăzut la 28 de bari.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is sold)local s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric fire heating element)rezistență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  element s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The bars on the electric fire were glowing with a bright orange colour.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (insignia, award) (armată)tresă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  galon s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He won the distinguished conduct medal and bar in the war.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (metal bar on uniform)tresă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  galon s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You can tell his rank by the number of bars on his uniform.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority, threshold)limită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  prag, standard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The content of this film is well below the bar of decency, so it ought to be banned.
bar preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK (except)cu excepția loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 I hate all vegetables bar carrots.
 Nu-mi plac deloc legumele, cu excepția morcovului.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut with a bar)a baricada vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a bloca cu un drug vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 For safety, Simon bars his door every night.
 Pentru siguranță, Simon își baricadează ușa în fiecare noapte.
 Pentru siguranță, Simon își blochează ușa cu un drug în fiecare noapte.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obstruct)a bloca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a obstrucționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The security officers barred the entrance to the bank.
 Garda de protecție a blocat intrarea în bancă.
 Garda de protecție a obstrucționat intrarea în bancă.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw stripes on)a face dungi loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I am going to paint this wall white, then bar it in black.
 O să vopsesc zidul ăsta în alb, apoi o să fac dungi cu negru.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut in or out)a bloca, a bara vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 All of the exits had been barred, and there was no way to escape.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: halt action by objection)a suspenda, a întrerupe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The victim waited too long, and now her claim is barred by the state's statute of limitations.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bar chart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (graph that uses bars)grafic cu bare
 I used a bar chart to compare lifespans of different animals.
bar code,
barcode
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(scannable strip on goods)cod de bare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The shop assistant couldn't scan the bar code because it was covered up by a label.
pub crawl,
also US: bar crawl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (visit to a series of bars)a face turul barurilor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a intra din bar în bar expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Notă: Although 'bar crawl' is possible in US English, 'pub crawl' is the expected term.
 To celebrate Evan's birthday, his mates took him on a pub crawl.
bar exam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (examination for lawyers)examen de barou s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Even after you finish law school, you can't practise law till you pass the bar exam.
bar graph nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chart in bar form)grafic cu bare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
bar mitzvah nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ceremony for Jewish boy) (majorat religios pentru băieții evrei)bar mitzvah s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My nephew did a beautiful job of the Torah reading at his bar mitzvah.
bar of soap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake of solid soap)bucată de săpun s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If your zipper sticks, rub a bar of soap over the zipper teeth to lubricate it.
bar soap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soap in the form of a bar)bucată de săpun s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Bar soap is messier than liquid soap, but cheaper.
bar stool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seat in bar)scaun de bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Alice was sitting on a bar stool with a drink in her hand.
barhop,
bar hop
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (pub crawl) (într-o singură seară)tur al barurilor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
candy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bar of chocolate)tabletă de ciocolată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A candy bar is not a healthy snack. You can usually get candy bars from a vending machine.
chocolate bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate candy)bucată de ciocolată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
coffee bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (café: serves coffee)cafenea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Starbucks turned the coffee bar into a multinational enterprise.
color line (US),
colour line (UK),
color bar (US),
colour bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(separation by skin color)discriminare rasială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  segregare rasială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  barieră de culoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
go before the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appear in court)a apărea în fața justiției expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a se prezenta la tribunal, a se înfățișa la tribunal expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The prosecutor in the Smith case will go before the bar on ethics charges.
gold bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ingot of solid gold)lingou de aur s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The USA keeps gold bars at Fort Knox.
granola bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snack product containing oats) (ovăz)baton de granola s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar running left to right on a bar chart)bară orizontală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Horizontal bar A shows greater value than horizontal bar B.
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for high jump)bară orizontală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bară fixă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She cleared the horizontal bar at 2 metres to win the gold medal.
horizontal bar,
high bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic event)bară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  paralele s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
lounge bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (more elegant bar)bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Sarah was invited to the lounge bar for drinks. The Star Inn has both a lively public bar and a comfortable lounge bar.
member of the bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (qualified lawyer, barrister)membru al baroului s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Even though he went to law school, he cannot work as a lawyer because he is not a member of the bar.
minibar,
mini-bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small fridge in hotel room)minibar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There's a minibar in your hotel room.
muntin (US),
sash bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(construction: window bar)montant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  traversă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
raise the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (set standards higher)a ridica standardele expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
sandbar,
sand bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sandy ridge formed by tide)banc de nisip s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
sleazy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (seedy drinking establishment)speluncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bombă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He found her in a sleazy bar trying to drown her sorrows.
snack bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small café)snack bar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bistro s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'll go to the snack bar to get us some popcorn and sodas at half-time.
stabilizer bar,
antiroll bar,
antisway bar,
sway bar,
also UK: stabiliser bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(automotive)bară stabilizatoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
tie bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar-shaped necktie clasp)ac de cravată s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
whammy,
whammy bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (guitar: tremolo arm) (guitară)vibrato, tremolo s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A whammy bar lets the guitar's tone fluctuate in pitch.
wine bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drinking establishment)cârciumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 In the 1980s wine bars were seen as more sophisticated than the local pub.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bar admission' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bar admission'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.