bald

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɔːld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɔld/ ,USA pronunciation: respelling(bôld)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: no hair on head)chel adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără păr loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Since Frank is bald, he puts sunscreen on his head every morning.
 Deoarece Frank este chel, se dă cu cremă cu factor de protecție pe cap, în fiecare dimineață.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head: no hair)chel, spân adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu chelie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Jasper, who had thick, dark hair, suddenly felt self-conscious being surrounded by so many bald heads.
 Jasper, care are un păr des, negru, s-a simțit deodată stingherit în jurul atâtor capete chele (or: spâne).
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tire: no tread)ros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tocit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Bald tires are dangerous, so it's important to check the tread periodically.
 Cauciucurile roase sunt periculoase, așa că este important să verifici banda de rulare periodic.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (land: no plants)golaș adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lipsit de vegetație expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  pleșuv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The landscape was completely bald after the wildfire.
 Peisajul a rămas golaș după incendiu.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without detail, excess)sumar, frugal, superficial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  subțire adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sec adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The bald denials of the witnesses strengthened the plaintiff's case.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Sora ei nu a fost deloc mulțumită de explicația lui sumară.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (statement: blunt)direct, grosolan adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pe față, fără perdea loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  neocolit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tăios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Hester's comments were bald and offended a few people.
 Comentariile lui Hester au fost directe (or. grosolane) și au jignit câțiva oameni.
be balding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose your hair)a cheli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
 Homer chelește, dar nu pare deranjat de acest lucru.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bald eagle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (North American bird of prey)vultur cu cap alb s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  acvila cu cap alb, acvila americană s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The bald eagle is the national bird of the United States.
bald head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head with no hair)cap chel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He quickly put on a hat to keep the hailstones from bouncing on his bald head.
bald-faced,
bare-faced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (lie: open) (despre minciuni)sfruntat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nerușinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
baldfaced,
bald-faced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (brazen, flagrant)neobrăzat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neruşinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
go bald vi + adj (lose your hair)a cheli vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The idea of going grey doesn't bother me, but I'd hate to go bald.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'bald' găsit și în aceste intrări:
Română:

Sintagme: [starting, beginning] to bald (on top), [start, begin] balding (on top), noticed that he [is, had begun, had started] balding, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bald' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bald'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.