and

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈænd/, weak: /ənd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'and': (and; unstressed ənd, ən, or, esp. after a homorganic consonant, n); 'AND': (and)WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as well as)şi conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 I bought beer and wine.
 Am cumpărat bere şi vin.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (with)cu prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
 I'd like some strawberries and cream.
 Mi-ar plăcea nişte căpşuni cu frişcă.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as a result)şi conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 Try harder and you will succeed.
 Mai încearcă şi o să reuşeşti.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (then)şi conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  după care loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 I got dressed and went downstairs.
 M-am îmbrăcat şi am coborât.
 M-am îmbrăcat, după care am coborât.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (mathematics: plus)plus adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Two and two make four.
 Doi plus doi fac patru.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (giving alternatives)şi conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 I have to choose between walking and driving.
 Am de ales între a merge şi a conduce.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at the same time)în acelaşi timp loc.adv.
  și... și... expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 This will make you warm and comfortable.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Acest clip e distractiv și, în același timp, și educativ.
 This sentence is not a translation of the original sentence. E și prost și urât.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (repeating for emphasis)în şir loc.adv.
 She walked miles and miles.
 A mers mile în şir.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as opposed to)și conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
Notă: In this sense, the noun is often repeated to distinguish between two types of people or things that seem similar but have important differences.
 There are women, and there are women!
 Există femei şi femei!
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (another thing)în plus loc.adv.
  ba mai mult loc.adv.
  și conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 The police have studied the evidence and I understand they have charged someone with the crime.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
above and beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than)dincolo de adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He was honored for performance above and beyond the call of duty.
be accepted and agreed to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (terms: be legally agreed)acceptat și aprobat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  asupra căruia s-a consimțit expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
aches and pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (minor ailments)dureri ici şi acolo
 I have a lot of aches and pains; it's part of growing older!
action and reaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: opposing forces)acţiune şi reacţiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
add [sth] and/to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mathematics: calculate total)a aduna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a totaliza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 If you add one and six, the total is seven.
after all is said and done exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (ultimately)după o vreme, după puţin timp
 After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.
again and again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (repeatedly)iar şi iar adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 When you practice you must do the same thing again and again.
aged from [sth] to [sth],
aged between [sth] and [sth]
adj + prep
(in a given age range)cu vârsta cuprinsă între loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 This program is designed for young people aged from 18 to 25.
aid and abet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be an accomplice to)a fi complice loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 This type of crime will no longer be tolerated and those guilty and those who aid and abet them will face the full force of the law.
airs and graces nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pretensions)mofturi, aere s.n.pl.
  (informal)fiţe s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Rudele de la ţară ale lui Fran o acuzau că-şi dă aere.
alive and kicking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (in good health)sănătos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's my father's 98th birthday, and he's still alive and kicking.
ally [sth/sb],
ally [sth/sb] and [sth/sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(join together)a alia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The continuing crisis allied the two nations and strengthened their relationship.
 Criza continuă a aliat cele două națiuni și le-a întărit relația.
alternate between [sth] and [sth] vi + prep (switch between options)a face alternativ ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a alterna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 In some spas, people alternate between hot and cold baths.
amalgamate [sth],
amalgamate [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(blend, mix)a amalgama, a combina, a amesteca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Brass is obtained by amalgamating copper and zinc.
amalgamate [sth],
amalgamate [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(combine)a amalgama vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a combina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a amesteca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We workers will have greater power if we amalgamate our two main unions.
an arm and a leg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (high price, high cost)(a-şi da) ochii din cap
 It cost me an arm and a leg.
and all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (including everything)tot tot, absolut tot loc.adv.
 I managed to stuff everything into my suitcase, clothes, shoes, souvenirs, and all.
and all that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and that entire matter, and all those things)şi toate cele
and all that goes with it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and everything it entails)şi tot ce presupune asta
 She gave her sister a birthday party, with cake, ice cream, and all that goes with it.
and all that sort of thing exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (and similar)şi chestiile de genul acesta expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  și altele asemenea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 They found sea shells, driftwood, and all that sort of thing at the beach.
and all the rest of it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (etc.)şi aşa mai departe loc.adv.
  etcetera adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 For Christmas dinner we had roast turkey, Brussels sprouts, and all the rest of it.
and also conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." informal (and in addition, and … as well)şi de asemenea
 Could you buy some bread...oh, and also some milk.
and everything else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (etc.)şi toate celelalte
and God knows what nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (and [sth] unknown)şi mai ştiu eu ce
 I sent him out to do the shopping and he came back with a new TV and God knows what.
and so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (therefore)prin urmare loc.adv.
 The student did not turn in his final research paper, and so he earned a failing grade for the course.
and so forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)şi aşa mai departe
 I had to fill in a form with my name, address, and so forth.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)şi aşa mai departe
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
and the like exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (and similar)şi tot aşa loc.adv.
  și așa mai departe loc.adv.
 There are a lot of waterfowl out on the lake—mergansers, geese, coots, and the like.
and the rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.şi tot aşa
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what happened is well known)şi cunoaşteţi restul poveştii
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
and then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately afterwards)şi apoi loc.adv.
  după care adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We'll finish painting, and then we'll eat dinner.
and then some advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (even more)şi mai mult încă
 If you will sell me your car, I will give you your price and then some.
and what have you advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and the like, and similar)şi celelalte
and what not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)şi celelalte
armed and ready adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prepared for battle)gata de luptă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'm armed and ready to prevent my home from being invaded.
arts and crafts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (fine arts, handicrafts)meşteşuguri s.n.pl.
 Being a mother of ten children, Madeline learned to love arts and crafts.
arts and crafts,
Arts and Crafts
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(of fine arts, handicrafts)artizanat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  lucru manual s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  meșteșugărit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 William Morris was a prominent textile designer of the Arts and Crafts movement at the end of the nineteenth century.
assault and battery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crime: direct physical assault)tâlhărie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
assets and liabilities nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (finance, accounting)active şi pasive s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
at [sb]'s beck and call,
at the beck and call of [sb]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(available to serve you at any time)la dispoziţia ta, la dispoziția dvoastră loc.adv.
 I will be at your beck and call.
back and forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (move: to and fro)încoace și încolo loc.adv.
back-and-forth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (movement: to and fro)de la unul la altul loc.adj
  încoace și încolo loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: Hyphens are used when the term is an adjective
back and forth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (conversation)schimb de replici s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
backwards and forwards,
backward and forward
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(to and fro)înainte şi înapoi loc.adv.
  încoace și încolo, de colo-colo loc.adv.
 I've spent the whole day rushing backwards and forwards.
backwards and forwards,
backward and forward
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
US, figurative (thoroughly)în amănunțime, în detaliu loc.adv.
 Ed searched the records backwards and forwards.
the be-all and end-all,
the be-all end-all
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(the very best)cel mai bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a nu exista ceva mai bun decât expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (în domeniu)autoritate supremă, autoritate incontestabilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When it comes to books about Appalachian history, that professor's work is the be-all and end-all.
the be-all and end-all of [sth],
the be-all end-all of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(most important part or goal)scop suprem s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  maximă prioritate loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Helping kids to make the best of themselves should be the be-all and end-all of education.
bed and breakfast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small guesthouse)demipensiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I like to stay in a bed and breakfast instead of in a big hotel.
bed and breakfast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (lodging with morning meal)cazare și mic dejun expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Several houses in this village offer bed and breakfast.
beginning and end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totality of [sth])începutul şi sfârşitul
 That's the beginning and end of the matter, I won't discuss it further.
between now and then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from now until a future time)până atunci adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You'd better do a lot of work between now and then.
between you and me advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (confidentially, in confidence)rămâne între noi, nu mai spui la nimeni expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  între patru ochi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Between you and me, I think Stella has fallen in love with him.
bits and pieces,
bits and bobs
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
UK (assorted small items)bucăți s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
black and blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (badly bruised)învineţit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The bullies beat the unfortunate child until he was black and blue.
black and tan adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (drink: mixed beers) (cocteil de beri diferite la culoare)black and tan expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Black and tans are made with Guinness and an ale of your choice.
black and white nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greyscale) (peliculă cinematografică)alb-negru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He asked the director why she had chosen to use black and white for her movie.
black and white,
black & white
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (police car) (în SUA)mașină de poliție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
black and white,
black-and-white
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (in monochrome)alb-negru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Black and white photography relies on composition rather than color.
black and white,
black-and-white
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (straightforward, clear cut)negru pe alb expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  clar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The terms are laid out in black and white on page 10.
black-and-white adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (absolute, uncompromising)absolut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  alb sau negru expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
black-and-white film,
black-and-white movie
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie: without colour)film alb-negru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I love watching silents, those old black-and-white films with no sound.
black-and-white film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (camera film: without colour)peliculă alb-negru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All our early home movies were on black-and-white film.
black-and-white photography nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (taking photos without colour)fotografie alb-negru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He specialized in black-and-white photography.
black-and-white television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV set: cannot display colors)televizor alb-negru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My parents remember the days when black-and-white television was the only type of TV available.
black-and-white television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (TV shows in black and white)emisiuni alb-negru s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
blood and thunder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (violence, intensity)agresivitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 For all his blood and thunder on the football field, Mark is a kind and gentle man.
blood-and-thunder n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (violent, intense)violent, agresiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  intens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pe viață și pe moarte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Tonight's match is set to be a blood-and-thunder encounter.
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water)a se legăna vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a pluti vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
boom-and-bust cycle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economy: alternating extremes)perioadă cu urcușuri și coborâșuri expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Arnold's life had followed a boom-and-bust cycle, rich one moment, broke the next.
both ... and adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one and the other: person)ambii adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  amândoi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Both he and his brother are left-handed.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ambii părinți au fost prezenți la petrecere.
bound hand and foot,
tied hand and foot
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(with hands and feet tied)legat şi de mâini şi de picioare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  legat fedeleș loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The kidnappers left him bound hand and foot in the trunk of the car.
be bound hand and foot,
be tied hand and foot
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have hands and feet tied together)a fi legat la mâini și la picioare, a fi legat fedeleș expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The criminal was bound hand and foot so he couldn't escape.
be bound hand and foot v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (inescapably obligated)legat şi de mâini şi de picioare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  supus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  subjugat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  dependent de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Every child is bound hand and foot by their parents' rules.
bow and arrow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (archery: weapon)arc şi săgeţi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Notă: Used with a singular verb when referring to a system of weaponry, but with a plural verb when indicating the articles themselves.
 The crossbow replaced the bow and arrow as a weapon.
bread and butter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (bread with butter spread on it)pâine cu unt s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A glass of milk with bread and butter for breakfast is the best.
bread and butter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (livelihood) (în expresie: a-şi câştiga pâinea)pâine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cooking is his bread and butter; he's a chef.
bread and butter,
bread-and-butter
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (staple, basic)strict necesar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
break down and cry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burst into tears)a-şi pierde controlul şi a începe să plângă
 Helen broke down and cried when she heard the sad news.
breaking and entering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breaking into property)intrare prin efracţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The youth was arrested on suspicion of breaking and entering the victim's home.
bribery and corruption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crime: abuse of legal power)mită şi corupţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mayor Price's term in office was marked by many cases of bribery and corruption.
bricks and mortar,
bricks-and-mortar
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
literal (building materials)cărămizi şi mortar
Notă: hyphen used when term is used as adj before noun
 We can either erect a fence around the garden or build a wall with bricks and mortar.
bricks and mortar,
bricks-and-mortar
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (existing physically: not virtual)solid, fizic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's so easy to buy books on the internet but I prefer browsing in a bricks-and-mortar store on the High Street.
bricks and mortar,
bricks-and-mortar
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (made of bricks and mortar)făcut din cărămizi şi mortar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Most houses here are stick-built, but in countries where wood is expensive, they're bricks-and-mortar buildings.
bride and groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman and man on their wedding day)mireasă şi ginere
 The bride and groom were showered in confetti as they left the church.
bright and early adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at an early hour)matinal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Let's start the hike bright and early so we can finish before it gets too hot.
buy and sell v (trade)a face comerţ loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
buying and selling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trade, business)comerţ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a while)în curând adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (eventually)în curând adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Be patient! I'll get around to it by and by.
by and large advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in general, on the whole)în general loc.adv.
 Not everything about my job is good, but by and large, I enjoy it.
calico (US),
tortoiseshell-and-white (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(cat: with coloured markings) (despre blana animalelor)pestriț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
cap and gown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (formal academic clothing)robă academică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
cause and effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (principle of causality)cauză şi efect expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  reacție în lanț expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The law of cause and effect (Karma) is an important principle in Buddhism.
checks and balances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (system: self-regulation)verificări s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are many checks and balances in the system to ensure the minimum number of errors.
cloak-and-dagger adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (mysterious, furtive, sinister) (roman)de capă și spadă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (roman, atmosferă)de intrigă și mister loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 It was a great cloak-and-dagger novel; nobody was what they first seemed.
collide [sth],
collide [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(smash two things together)a ciocni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face să intre în coliziune expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Scientists collided the particles in a reactor.
combine [sth] with [sth],
combine [sth] and [sth]
vtr + prep
(add together)a combina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îmbina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Combine the sum from this column with the sum from that column to get the total.
 Combină suma din coloana aceasta cu suma din coloana aceea, pentru a obține totalul.
come and get v (fetch)a veni să ia
 If you want it come and get it, but you better hurry 'cause it's goin' fast.
come and go v (walk to and fro)a face dute-vino loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 During recess the students are allowed to come and go as they please.
come and go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be intermittent)a fi intermitent expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a avea întreruperi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'and' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'and' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'and'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.