alone

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈləʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈloʊn/ ,USA pronunciation: respelling(ə lōn)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without others)singur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I was alone for a few hours today, so I read a book.
 Am fost singur timp de câteva ore astăzi, aşa că am citit o carte.
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without assistance)singur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I washed the car alone.
 Am spălat singur maşina.
alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." predicative (on one's own)de unul singur loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 George has been alone since his wife died.
 George a trăit de unul singur de când i-a murit soţia.
alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." predicative (lonely)singuratic, singur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  stingher adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Steve feels very alone when he stays in the house.
 Steve se simte singuratic (singur) când rămâne acasă.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (only)doar, numai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The captain, alone, is responsible for his crew.
 Numai căpitanul răspunde de echipajul său.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without company)singur adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 After alienating her family and friends, she found herself all alone.
all alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without help)singur adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  pe cont propriu loc.adv.
 Many women in third world countries give birth all alone.
leave alone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid disturbing)a lăsa în pace loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She wished that the man beside her at the bar would leave her alone.
leave alone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop harassing)a lăsa în pace loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Stop fighting your brother and leave him alone.
leave me alone interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go away)lasă-mă în pace interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Stop picking on me! Just leave me alone!
let alone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (without mentioning)ca să nu mai vorbim de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I can't even fit into the medium size, let alone the small size.
let [sb] alone vtr + adj (not bother [sb])a lăsa în pace loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a nu deranja vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 A person's right of privacy against the government includes the right to be let alone.
live alone viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not cohabit)a trăi singur loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 After many years of flat-sharing, it is a luxury to live alone.
live on [sth] alone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have [sth] as only sustenance)a trăi numai pe seama expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Man cannot live on bread alone.
stand alone viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (software: run independently)a rula independent expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'alone' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: alone at [night, work, school], alone in the [house, class, wild, building], alone on the [island, boat], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'alone' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'alone'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.