age

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/eɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(āj)


Inflections of 'age' (v): (⇒ conjugate)
ages
v 3rd person singular
aging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ageing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
aged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
aged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (years lived)vârstă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At the age of six, David started kindergarten.
 La vârsta de şase ani David a început să meargă la grădiniţă.
age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (era)eră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  epocă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The age of the dinosaurs ended millions of years ago.
 Era dinozaurilor s-a sfârşit acum milioane de ani.
age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (old age)bătrâneţe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  senectute s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Harold had forgotten to turn off the stove, maybe because of his age.
 Harold uitase să închidă aragazul, poate din cauza bătrâneţii.
age viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow older)a îmbătrâni vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a înainta în vârstă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 As people age, they develop wrinkles.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Pe măsură ce îmbătrânim, facem riduri.
 Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, fac riduri.
age viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (food, wine: mature) (mâncare, băutură)a se matura vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se învechi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Louis leaves his cheese out on the counter to age.
 Louis lasă brânzeturile afară, ca să se matureze.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long time)timp s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  vreme s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Zoe hadn't seen her friend in ages.
 Zoe nu-şi mai văzuse prietenii de foarte mult timp.
age suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less. (to form abstract nouns)-ură, -ație, -are sufix
 For example: bondage, seepage
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
act your age interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (stop behaving immaturely)a se comporta conform vârstei
 Fred should start acting his age.
advanced age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (old age)vârstă înaintată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cataracts are a common eye problem, especially for people of an advanced age.
age distribution nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (population statistics)distribuţie pe vârste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you examine the age distribution of a population, you see that there are baby booms after wars end.
age gap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difference in age)diferenţă de vârstă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's a significant age gap between John and his wife.
age group nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (people in age range)grupă de vârstă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Baby Boomers are the age group that was born after World War II.
age limit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (maximum legal or acceptable age)limită de vârstă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Most federal judges in the US must retire by the age limit of 75.
age limit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minimum or maximum legal or acceptable age)limită de vârstă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 21 is the age limit for buying alcohol.
age of consent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (age at which sex becomes legal)vârstă legală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 In many countries, the age of consent is determined by the beginning of puberty.
age range nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (span of ages)interval de vârstă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
age-old adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ancient)vechi, străvechi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Hiram Bingham was the first outsider to view the age-old buildings of Machu Pichu.
age-old adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (long-standing)străvechi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  din moși strămoși loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  secular adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'll give you some age-old advice: "Neither a borrower nor a lender be".
at any age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no matter what one's age)la orice vârstă
 Cancer does not discriminate, it can strike at any age.
the Bronze Age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of prehistory)epoca de bronz s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The fossil dates back to the Bronze Age.
come of age v (reach legal or social adulthood)a ajunge la vârsta majoratului loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Many cultures have a ritual to celebrate a youth's coming of age.
come of age v (mature, reach maturity, develop fully)a se maturiza vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 When you come of age you take on the responsibilities of an adult.
coming of age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reaching adulthood)maturizare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Dark Ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (medieval period)Evul Mediu timpuriu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Historians no longer refer to the early medieval period in Europe as the "Dark Ages".
dark ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (being unenlightened) (figurat)comuna primitivă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat)evul mediu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My boss is still living in the dark ages. He thinks his female employees should make the coffee.
drinking age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal age to drink alcohol)vârstă majoră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The drinking age in New York is 21 years old.
early age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (infancy)copilărie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârstă fragedă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My son started reading at an early age - as far as I remember he was only three years old.
from age to age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout history)de-a lungul epocilor adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 From age to age, the quest to discover has been an imperative of the human race.
full age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (majority, legal age of adulthood)vârsta majoratului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
golden age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finest period in [sth]'s history)epoca de aur s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Some look back to the 18th century as the golden age of reason.
great age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advanced age, old age)vârstă înaintată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Turtles can live to a great age.
ice age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cold prehistoric period)epoca de gheaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mammoths lived at the end of the last ice age. Another ice age is due to begin within 1000 years or so.
in this day and age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (these days)în zilele de azi adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 No one writes hand-written letters in this day and age. It is difficult to believe that slavery is still tolerated in this day and age.
legal age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: age at which you can do [sth])vârstă legală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  majorat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The government should consider raising the legal age for driving from 17 to 18.
mature age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle age)vârstă matură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His mother is of mature age at 40 years old.
mature age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal adulthood)vârstă matură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The law of the United States holds that only those of mature age may purchase cigarettes.
middle age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mature years: 50s)vârstă medie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârstă matură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When Ray reached middle age, he knew he needed to do something to get his body in shape.
New Age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spiritual movement) (anglicism)New Age n.propriu
New Age n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to spiritual movement)new-agist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
New Age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (New Age music)muzică New Age s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
of age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to legal adulthood)major adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 How can I be of age to serve in the military but too young to buy a beer?
of age adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legally adult)major adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 How can I be of age to serve in the military but too young to buy a beer?
old age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (latter stages of adulthood)vârstă înaintată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bătrânețe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 People often become forgetful in their old age.
old age n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (in latter stage of adulthood)de bătrânețe subst. ca adj.substantiv cu valoare adjectivală: Substantive care însoțesc și determină un alt substantiv sau un alt adjectiv, intensificând calitățile acestuia: om cu scaun la cap singur cuc, frumos foc.
 Declining health is an old-age issue for many people.
overage,
over-age
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(older than an age limit)care depășește limita de vârstă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
ripe old age,
ripe age
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (advanced age)vârstă avansată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârstă înaintată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Grandpa died at the ripe old age of 99.
space age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period post-1950s onwards)era spaţială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The launch of Sputnik initiated the space age.
stone age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (early period in civilization)epoca de piatră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The dinosaurs had already died out by the beginning of the Stone Age.
tender age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (youth)vârstă fragedă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mozart first performed for European royalty at the tender age of six.
this day and age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slightly informal (modern times)ziua de azi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  zilele noastre expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The children of this day and age adapt easily to new technology.
underage,
under-age
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: legally too young)minor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It is against the law to buy alcohol for people who are underage.
underage,
under-age
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(act: involving a minor)de minori loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Underage sex is illegal in many countries.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'age' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: aging [gracefully, peacefully, gradually], [young, middle, old] age, part of your (own) age group, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'age' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'age'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.