accounting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkaʊntɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkaʊntɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə kounting)


Pe pagina aceasta: accounting, account

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
accounting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession) (profesie)contabilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sharon studied accounting in college.
 Sharon a studiat contabilitate la facultate.
accounting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial books) (documente financiare)contabilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The attorney's wife does the accounting for his firm.
 Soția avocatului ține contabilitatea firmei acestuia.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He withdrew half the money in his account.
 Şi-a retras jumătate din banii depuşi în cont.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She charged the shoes to her account.
 A plătit pantofii cu bani din contul ei.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Do you have a WordReference account?
 Ai un cont WordReference?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)povestire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  relatare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He gave a detailed account of the football match.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Trebuie să faci o povestire amănunțită a celor întâmplate.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(explain)a explica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da socoteală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He could account for every penny he had spent.
 Putea să explice fiecare cheltuială.
 Putea să dea socoteală pentru fiecare bănuţ cheltuit.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)explicaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  lămurire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The police did not believe Sally's account of her actions.
 I s-a cerut să dea o explicaţie faptelor ei.
account for [sth] vi + prep (be total of)a reprezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a însuma, a cuprinde vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 În Marea Britanie, femeile reprezintă acum aproape jumătate din forța de muncă.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)valoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They turned his new idea to account.
 Au pus în valoare noua lui idee.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)spusă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  judecată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He is a fine actor, by his own account!
 E un actor bun, potrivit propriilor lui spuse!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (customer)client s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The company has just won two new accounts.
 Compania tocmai a dobândit doi clienţi noi.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  valori s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I have an equities and money market account with an NYSE brokerage.
 Am un cont de capital şi fonduri de piaţă deschis la firma de mediere NYSE.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bookkeeping record)contabilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was an error in the accounts.
 S-a făcut o greşeală de contabilitate.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(answer)a da socoteală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a răspunde de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We were asked to account for our actions.
 Ni s-a cerut să dăm socoteală pentru faptele noastre.
 Trebuie să răspundem de faptele noastre.
account viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (report)a comenta vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a clasifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The critics accounted it a good play.
 Criticii au comentat despre piesă că a fost bună.
account viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause)a cauza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a genera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Her harsh words accounted for his sadness.
 Cuvintele ei aspre i-au cauzat tristeţea.
account for [sth] vi + prep (count up)a justifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dovedi, a motiva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He could account for every penny he had spent.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)a se considera vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He accounts himself poor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
accounting | account
EnglezăRomână
accounting for [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (considering)ținând cont de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  dat fiind loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Even accounting for the bad weather, the number of visitors to the park has been very low.
accounting for [sth] or [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (including)a justifica, a explica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 After accounting for postal votes, Henry won the election by a 53% majority .
cost accounting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (costing: tracking business costs)contabilizarea costurilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'accounting' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: [best, honest, standard] accounting practices, [crooked, suspicious] accounting methods, accounting [firms, software, applications, standards], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'accounting' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'accounting'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.