account

Listen:
 [əˈkaʊnt]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He withdrew half the money in his account.
 Şi-a retras jumătate din banii depuşi în cont.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She charged the shoes to her account.
 A plătit pantofii cu bani din contul ei.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Do you have a WordReference account?
 Ai un cont WordReference?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)povestire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  relatare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He gave a detailed account of the football match.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Trebuie să faci o povestire amănunțită a celor întâmplate.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(explain)a explica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da socoteală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He could account for every penny he had spent.
 Putea să explice fiecare cheltuială.
 Putea să dea socoteală pentru fiecare bănuţ cheltuit.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)explicaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  lămurire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The police did not believe Sally's account of her actions.
 I s-a cerut să dea o explicaţie faptelor ei.
account for [sth] vi + prep (be total of)a reprezenta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a însuma, a cuprinde vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 În Marea Britanie, femeile reprezintă acum aproape jumătate din forța de muncă.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)valoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They turned his new idea to account.
 Au pus în valoare noua lui idee.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)spusă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  judecată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He is a fine actor, by his own account!
 E un actor bun, potrivit propriilor lui spuse!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (customer)client s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The company has just won two new accounts.
 Compania tocmai a dobândit doi clienţi noi.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  valori s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I have an equities and money market account with an NYSE brokerage.
 Am un cont de capital şi fonduri de piaţă deschis la firma de mediere NYSE.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bookkeeping record)contabilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was an error in the accounts.
 S-a făcut o greşeală de contabilitate.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(answer)a da socoteală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a răspunde de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We were asked to account for our actions.
 Ni s-a cerut să dăm socoteală pentru faptele noastre.
 Trebuie să răspundem de faptele noastre.
account viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (report)a comenta vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a clasifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The critics accounted it a good play.
 Criticii au comentat despre piesă că a fost bună.
account viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause)a cauza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a genera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Her harsh words accounted for his sadness.
 Cuvintele ei aspre i-au cauzat tristeţea.
account for [sth] vi + prep (count up)a justifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dovedi, a motiva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He could account for every penny he had spent.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)a se considera vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He accounts himself poor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
account for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (give reasons for [sth])a fi răspunzător pentru
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
account balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bank: amount in an account)sold al contului s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My account balance is slightly over $4000.
account book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (finance ledger)registru contabil s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
account book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (accounting ledger)registru contabil s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The bookkeeper kept two sets of account books: one for the tax man, and another for his investors.
account executive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sales representative)reprezentant vânzări s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
accounting for [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (considering)ținând cont de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  dat fiind loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Even accounting for the bad weather, the number of visitors to the park has been very low.
account manager nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insurance consultant)consultant în asigurări s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 We're hiring an account manager for the telecoms industry.
bank account,
also UK: banking account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(money kept in a bank)cont bancar
 A debit card takes money directly from your bank account.
charge account,
UK: credit account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (current account with a bank)a debita un cont
checking account (US),
chequing account (Can),
current account (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bank account with instant access)cont curent
 I'd like to pay this money into my checking account.
detailed account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record of every event)povestire amănunţită
 The witness gave the police a detailed account of what had happened.
expense account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account for expenses)cont de cheltuieli s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The director charged her business lunch to her expense account.
have an account with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bank with)a avea un cont la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I have an account with Lloyds Bank.
have an account with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have a credit account with: a business)a avea un cont la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I have an account with the university bookshop on the High Street.
IRA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, initialism (individual retirement account)cont de pensii acronim
 Tom opened an IRA account when he joined the company.
joint account,
joint bank account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bank account)cont comun s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My wife and I have a joint account at the bank.
on account prep + n (purchase: pay later)pe credit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
on account of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (because of, due to)din cauza loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  pe motivul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  de dragul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 The picnic is canceled on account of the rain.
on account of [sb],
on [sb]'s account
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(for [sb]'s sake)de dragul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
on account of this advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for this reason)din acest motiv adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The bridge collapsed; on account of this, we have to take the ferry.
on no account exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (not for any reason)sub nicio formă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  în niciun caz expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
open account,
current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(banking)cont curent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
open an account v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (register with a bank)a deschide un cont loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 One of the first things you need to do on arrival in a new country is to go to a bank and open an account.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal admission)cont propriu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 By his own account, he wasn't there that night.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]'s personal version of events)versiune proprie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
savings account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: current account)cont de depozit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I put my tax refund into my savings account.
statement of account,
account statement
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(document showing bank balance)bilanţ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
suspense account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary ledger)cont provizoriu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
take account of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take into consideration)a lua în considerare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se gândi la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 If you use a pesticide, you must take account of various health and safety considerations.
take [sth] into account v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, allow for)a ține seama de, a ține cont de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You should have taken their age into account. You must take into account both the exchange rate and the bank fees.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'account' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: which accounts for their [actions, decisions], a [new, free] account, account [information, password, number], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'account' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'account'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.