above

Listen:
 [əˈbʌv]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (over)deasupra prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
 She hung a picture above the fireplace.
 A atârnat un tablou deasupra căminului.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rank: superior to) (superior în grad)peste prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  mai sus decât loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 A general ranks above a colonel.
 Un general e mai mare în grad decât un colonel.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in higher place) (comparativ superioritate)mai sus adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  deasupra adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rank: superior)de rang superior loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de deasupra loc.adv.
 This measure affects middle managers and above.
 Această măsură îi afectează pe managerii de rang mediu şi pe cei de deasupra lor.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quantity: greater)mai mari adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care depăşesc loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 This product should not be used at temperatures of thirty degrees and above.
 Acest produs nu ar trebui folosit la temperaturi mai mari de 30 de grade.
 Acest produs nu ar trebui folosit la temperaturi care depășesc 30 de grade.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (earlier in a text)mai sus adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  anterior adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 This event is described in more detail above.
 Acest eveniment e descris în detaliu mai sus.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: higher)de deasupra loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
Notă: Usually after a noun.
 Water was leaking from the floor above.
 Curgea apă de la etajul de deasupra.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aforementioned)mai sus menţionat loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  anterior adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The above examples demonstrate how common the problem is.
 Exemplele mai sus menţionate demonstrează cât de obişnuită e problema.
 Exemplele anterioare demonstrează cât de obişnuită e problema.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (theater: upstage)de sus loc.adv.
 Then she will come towards you from above.
 Apoi va veni înspre tine de sus.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (zoology: dorsal)deasupra adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  dorsal adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Sea trout: grey above with black dots on dorsal fin, silvery below.
 Păstrăvul de mare: gri în zona dorsală, cu puncte negre pe aripioară şi argintiu pe burtă.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in heaven)de sus loc.adv.
  din ceruri loc.adv.
 It was like a gift from the Lord above.
 A fost ca un dar de sus.
 A fost ca un dar din ceruri.
above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stated before)anterior adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  înainte adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 This situation is more complex than stated above.
 Situaţia de faţă e mai complexă decât se specifica anterior.
 Situaţia de faţă e mai complexă decât se specifica înainte.
above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (top of a hierarchy)de sus loc.adv.
  conducere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 These orders have come from above.
 Aceste ordine au venit de sus.
the above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preceding text)antet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cele anterior menționate, cele mai sus menționate expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in excess of)peste prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  mai mult de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Above three hundred people the hall begins to feel crowded.
 Când se umple cu peste 300 de persoane, sala începe să pară aglomerată.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (north of)la nord de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  deasupra prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
 Oregon is just above California.
 Statul Oregon se află la nord de California.
 Statul Oregon se află deasupra Californiei.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rather than)mai degrabă decât expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  în loc de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 I prefer ice cream above chocolate.
 Prefer îngheţată mai degrabă decât ciocolata.
 Prefer înghețata în loc de ciocolată.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distinct from)peste prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  aparte de, separat de loc.adv.
 I couldn't hear my phone above the noise in the restaurant.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (morally superior to) (a nu se preta, a fi peste)peste prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  dincolo de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 He's above lying about such things.
 Nu se pretează să mintă despre astfel de lucruri.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (too complex for)mult peste loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 All this talk of economics is above me.
 Toată discuţia asta despre economie e cu mult peste puterea mea de înțelegere.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
rise above [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be unaffected by)a se ridica deasupra vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a nu se lăsa afectat de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Prudence hoped she could rise above the petty gossip and narrow-minded behavior of those in the neighborhood.
tower above [sth/sb],
tower over [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(be above)a domina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a privi de sus expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a cut above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (superior to)mai presus decât adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He is a cut above the rest.
a cut above exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (superior)mai presus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  net superior loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 This restaurant is definitely a cut above; they have embroidered tablecloths.
above all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than anything)mai presus de toate loc.adv.
 Above all, Louise wants to become a nurse.
above all,
above any other,
above all others
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(more than any other)mai presus de toate loc.adv.
  mai ales loc.adv.
 Peter is a clever, handsome and, above all, honest man.
above and beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than)dincolo de adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He was honored for performance above and beyond the call of duty.
above par adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)deasupra mediei
 We tried a new restaurant tonight and thought the food was above par for the price.
above suspicion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not capable of wrongdoing)în afara oricărei bănuieli
 Some would say politicians are above suspicion. Others would vehemently argue the opposite.
above water adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: afloat, solvent)solvabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 In this economy, many families have trouble staying above water after paying all of their monthly expenses.
above-mentioned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal, written (cited previously)susmenţionat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
above-named adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal, written (named previously)mai sus numit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
aboveboard (US),
above board,
above-board (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (honest)cinstit, onest adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 He likes to keep his business dealings aboveboard.
aboveboard (US),
above board (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (honestly)legal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (figurat)transparent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Be assured, I always operate aboveboard.
get above [sth] vi + prep (surpass)a depăși vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.
get above [sth] vi + prep (be over [sth])a ajunge deasupra expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a urca vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a trece de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We should get above 5,000 feet before we make camp.
be head and shoulders above [sb/sth],
stand head and shoulders above [sb/sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be vastly superior to)a fi mult mai bun decât expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi cu mult superior expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 George's essay was head and shoulders above those of the rest of the class.
over and above [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in addition to)pe lângă loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 The athlete trains for 2 hours per day, and that's over and above his practice sessions with teammates.
rise above [sth] vi + prep (be higher than)a se ridica deasupra vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Dawn occurs when the sun rises above the horizon.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'above' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: above the [stove, building, trees], [click, refer to, see] the above, the [stars, sky, heavens, Lord] above, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'above' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'above'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.