abandoned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændənd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændənd/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandənd)


Pe pagina aceasta: abandoned, abandon

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (left forever)abandonat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  părăsit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There are several abandoned farms in the area.
 Există câteva ferme abandonate în zonă.
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: deserted by others)abandonat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  părăsit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The abandoned child was taken in by a nearby family.
 Copilul abandonat a fost luat în grijă de o familie din apropiere.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)lipsit de griji loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  degajat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She heard the joyful, abandoned laughter of children at play.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever) (un spaţiu, o persoană)a abandona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a părăsi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a renunţa (la) vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
 Jack și-a părăsit prietena și nu a mai vorbit niciodată cu ea.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect)a părăsi, a abandona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pleca din vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The family abandoned their house and fled the country.
 Familia și-a părăsit (or: și-abandonat) casa și a fugit din țară.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave)a lăsa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Susan abandoned her book on the train.
 Susan și-a lăsat cartea în tren.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop doing, working on [sth](activitate, ocupaţie)a se opri (din) vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a renunța (la) vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I won't abandon this project; I plan to see it through to the end.
 Nu voi renunța la acest proiect; am de gând să îl duc până la capăt.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)abandon s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  a uita de orice altceva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se lăsa pradă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 Mesenii înfometați s-au aruncat asupra mâncării, uitând de orice altceva.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)a renunța în favoarea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a ceda vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'abandoned' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the [house] is now abandoned, has been abandoned for [five years], has been abandoned since [1989], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'abandoned' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'abandoned'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.