a

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'A', 'a': strong: /eɪ/, weak: /ə/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA'A', 'a': /eɪ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'A', 'a': (ā; ə; when stressed ā; ä, ô; ə, a, ä)WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
billion,
a billion,
one billion
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, dated (million million)miliard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Max thinks he can easily make a billion and retire early.
billion,
a billion
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal (any very large number)miliarde s.n.pl.
 Have you seen the stars tonight? There must be a billion!
billion,
a billion,
one billion
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, dated (million million in number)miliard num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 There are thought to be a billion bacteria in the human intestine.
a bit of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount)pic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  strop s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I added a bit of cinnamon to the recipe.
 Am adăugat un pic de scorțișoară la rețetă.
a bitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, figurative, vulgar, slang (unpleasant thing)corvoadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mowing the lawn in the summer is a bitch.
 E o corvoadă să tunzi iarba vara.
a blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (good time)distracție pe cinste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm glad I went to the party, it was a blast!
 This sentence is not a translation of the original sentence. A fost o distracție pe cinste la petrecerea lui.
a blaze of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (anger, etc.: intense burst)izbucnire, dezlănțuire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Graham yelled at his son in a blaze of anger.
 Graham a țipat la fiul său într-o izbucnire (or: dezlănțuire) de furie.
blaze a trail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (lead the way)a croi drum loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a deschide calea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
a blur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confusing memory) (situaţie confuză, figurat)ceaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  situaţie tulbure expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I'm not sure what happened. It's all a blur.
 Nu știu sigur ce s-a întâmplat. Totul este în ceață.
a blur of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] busy, confusing)talmeș-balmeș s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  amestecătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This week has been a blur of parties, awards ceremonies and interviews.
 Săptămâna aceasta a fost un talmeș-balmeș de petreceri, ceremonii de premiere și interviuri.
a blur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth], [sb] moving rapidly) (colocvial)fulger s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  săgeată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was a blur as he ran past me.
 El a trecut ca un fulger pe lângă mine.
bone dry,
bone-dry,
dry as a bone
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(extremely dry, parched)uscat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pârjolit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  arid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
a bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dull event) (despre activități)plictisitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This play is such a bore; let's leave at intermission.
 Piesa asta este așa plictisitoare; hai să plecăm la pauză.
a brake on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] that slows progress)frână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Opposition to the minister's bill from his own party was a brake on his plans.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Deși a fost descurajat de frâna cu care s-a confruntat proiectul lui, John a fost perseverent și acum are propriul său departament.
Break a leg! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, slang (to performer: good luck)noroc interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 As he left the dressing room his fellow actors shouted "Break a leg!"
a breeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] easy to do)floare la ureche expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  fleac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Opening a bank account is a breeze.
 Deschiderea unui cont bancar este floare la ureche.
bric-a-brac,
bric-à-brac
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(miscellaneous collected objects)mărunţişuri, nimicuri s.n.pl.
 It's hard to walk around Margie's little house because it's so filled with bric-a-brac.
brow,
brow of a hill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(edge of a hill)coamă, creastă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârf s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, informal (large number of [sth])grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  abundență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Take as many beers as you like; I've got a bunch of them.
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (large amount of [sth])mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat)tone s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  droaie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I've got a bunch of work to do today.
a bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (a lot)multe s.n.pl.
 I learned a bunch from that painting demonstration.
be burned to a crisp,
also UK: be burnt to a crisp
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(be incinerated, blackened)complet ars loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  făcut praf loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  carbonizat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I forgot the toast and it was burned to a crisp.
be burned to a crisp,
also UK: be burnt to a crisp
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (be badly sunburned)roșu ca racul loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  ars de soare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (figurat)carne vie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 After lying on the beach all day, her face was burnt to a crisp.
bust a gut v slang (try very hard, make extreme effort)a se speti vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se face luntre şi punte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm going to bust a gut to write a good sentence.
bust a gut v (laughing: to laugh every energetically)a muri de râs loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 That comedian's monologue was so funny, I bust a gut laughing.
by a great deal,
by a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by a large amount or extent)cu mult loc.adv.
 The Indian Ocean is smaller than the Pacific Ocean by a great deal.
by a hair advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a very slight margin, only just)de un fir de păr
 The truck missed the cyclist by a hair.
by a hair's breadth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the slightest margin)la mustață loc.adv.
  la limită loc.adv.
  în ultimul moment loc.adv.
 The horse won by a hair's breadth.
by a long shot exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (by a large margin)nici pe departe loc.adv.
  în niciun caz loc.adv.
by a majority advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by most people, by more than half)cu majoritate adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 They were able to pass their laws by a majority vote of 51 to 49.
by a narrow margin exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by a very small number or amount)la mică diferenţă loc.adv.
  la mustață loc.adv.
 He was elected president by a narrow margin.
by a show of hands advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with an impromptu vote) (vot)prin ridicare de mână adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Our class decided to continue reading the novel by a show of hands.
a byword for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (epitome, synonym)sinonim s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  personificare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  întruchipare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Italian city of Milan is a byword for fashion.
call a halt to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order an end to, stop)a pune capăt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The machine broke, so the foreman called a halt to the work.
call a spade a spade v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (speak frankly, plainly)a spune lucrurilor pe nume
 Louise has never been afraid of calling a spade a spade.
call it a day v informal (stop doing [sth])de ajuns pe ziua de azi
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
carry a tune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (sing correct notes)a cânta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He can't carry a tune. Every note he sings is wrong.
carry on a conversation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a chat or discussion)a purta o discuție, a sta la povești expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a discuta, a povesti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The two women carried on their conversation in the taxi on the way home.
carve out a niche v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)a-ți afla nișa de activitate expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a-ți găsi drumul în viață expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
carve out a niche for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)a-ți găsi drumul în viață expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
carve out a niche for yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)a-ți face un viitor expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
cast a ballot v (vote)a vota vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The issue has been discussed, so please cast your ballots in silence.
cast a glance over [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (survey quickly)a arunca o privire loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Just before her guests arrived, she cast a glance over the table to be sure everything was in place.
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (create a gloomy mood)a arunca o umbră expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Mark's death has cast a shadow over the whole event.
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (block the light)a face umbră, a ține umbră loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The tree cast a shadow over the lawn.
cast a spell v (witchcraft: make a charm or curse)a arunca o vrajă asupra loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The witch cast a spell and the naughty boy never pulled cats' tails again.
cast a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (enchant, seduce)a vrăji, a seduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The skilful musician's passionate performance cast a spell on the entire audience.
cast a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (witchcraft: charm or curse)a vrăji vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
cast a wide net,
cast your net wide
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (use wide range of resources) (figurat)a-și întinde antenele, a-și pune antenele în funcțiune expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a-și arunca năvoadele expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The company is casting its net wide in its search for exactly the right person for the job.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying)partidă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I hear her new man is quite a catch!
catch a cold,
catch cold,
take a cold
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(contract cold virus)a lua gripă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If you go out in this rain without a coat you're liable to catch a cold.
catch a glimpse of [sth/sb],
catch a brief glimpse of [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(perceive briefly)a întrezări vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I caught a glimpse of Peter as he walked past my house.
catch a train,
catch the train
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(go by train)a lua trenul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm going to catch a train home after I get out from work.
cause a flap v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal, UK (create a fuss, commotion) (colocvial)a crea agitaţie, a face zarvă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
a certain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing: specific)anume adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  special adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Are you looking for a certain book, or just browsing?
 Cauți o carte anume sau doar te uiți prin librărie?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Caut un cadou special.
a certain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: named)anume, anumit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  oarecare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 A certain Bob Knightly entered the room.
 Un anume Bob Knightly a intrat în cameră.
 Un oarecare Bob Knightly a intrat în cameră.
chart a course v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (plot a route)a face traseul vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The ship's captain asked the navigator to chart a course to shore.
chart a course v figurative (plan [sth])a planifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
a check on [sth/sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person, thing that restrains)control s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  contraputere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The U.S. Congress acts as a check on the president.
chockablock,
chock-a-block
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (packed or stuffed full)plin ochi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  debordând de loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
a closer look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (more thorough examination)privire mai atentă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
a closer look at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (more thorough examination)o privire mai atentă la expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
cock-a-doodle-doo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cockerel's call)cucurigu interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 The early morning "cock-a-doodle-doo" of the neighbor's rooster makes it impossible for me to sleep past sunrise.
coin a phrase v (invent an expression)a inventa o expresie
 Winston Churchill coined the phrase: "History is written by the victors".
come a cropper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (suffer defeat, misfortune)a eșua lamentabil expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a și-o lua în barbă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
come as a shock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (news: be unexpected)a se întâmpla / a surveni pe nepregătite loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Since you are always late to work, it should not come as a shock that you would get fired.
come as a surprise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unexpected)a fi o surpriză
 The letter offering me a job came as a total surprise.
come to a bitter end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (end unpleasantly)a avea final nefericit expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se încheia neplăcut expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Their marriage came to a bitter end after he had a series of affairs.
come to a conclusion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: deduce)a ajunge la o concluzie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The police came to the conclusion that at least three men were involved in the robbery.
come to a conclusion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (end)a se sfârși, a se termina vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The story comes to a conclusion when the hero rescues the children.
come to a decision v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide)a lua o decizie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 After months of thinking, I've come to a decision on which college to attend.
come to a halt v (stop suddenly)a se opri vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 It's time that this frivolous nonsense comes to a halt.
come to a point where v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (reach a situation)a ajunge în punctul în care loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I have come to a point in my life where I do not like to party every night.
come to a standstill v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (vehicle, process: stop)a se opri vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 We made an emergency landing, and as soon as the aircraft came to a standstill we evacuated through the emergency doors.
come to a stop v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (halt)a se opri vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Please wait for the bus to come to a stop before you get off.
commit a crime v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (break the law)a comite o crimă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If I commit a crime and am caught, I will go to jail.
commit a sin v (break a religious law)a comite un păcat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It is a sin to think sinful thoughts.
conduct a trial v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hold court proceedings)a derula un proces, a ține un proces expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a derula proceduri legale expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 We should conduct a trial before we hang him.
a cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (emphatic quantity)frumuşel adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The thieves got away with a cool million.
 Hoţii s-au ales cu un milion frumuşel.
cost a pretty penny v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be expensive)a costa ceva bani
 I bet that dress cost a pretty penny.
couldn't-give-a-damn attitude nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, potentially offensive (apathy, lack of concern)atitudine nepăsătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's no way I'd hire him with his couldn't-give-a-damn attitude.
a couple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two, a pair)două num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
  pereche s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (de doi, de două)set s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The oranges in the market looked good, so I bought a couple.
 O să cumpăr vreo două mere.
a couple of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two of [sth])doi, două adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pereche s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm going to buy a couple of apples.
 O să cumpăr două mere.
a couple [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (a few of [sth])câțiva, câteva adj.nehot.adjectiv nehotărât: Însoțește substantivul fără să individualizeze obiectul denumit de acesta: alt, fiecare, mult. Exemple: alt concurent, fiecare casă, mult zgomot.
  doi, două adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I was hungry so I made myself a couple sandwiches
a couple of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (a few of [sth])câțiva, câteva adj.nehot.adjectiv nehotărât: Însoțește substantivul fără să individualizeze obiectul denumit de acesta: alt, fiecare, mult. Exemple: alt concurent, fiecare casă, mult zgomot.
 A couple of days ago, I saw your brother at the supermarket.
a couple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (a few)mână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  câțiva, câteva adj.nehot.adjectiv nehotărât: Însoțește substantivul fără să individualizeze obiectul denumit de acesta: alt, fiecare, mult. Exemple: alt concurent, fiecare casă, mult zgomot.
 I can't reach the potato chips; could you hand me a couple?
crack a smile v informal (manage to smile)a schiţa un zâmbet loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The tennis player managed to crack a smile even though she lost the match.
a cracker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] excellent)regal, festin s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I always enjoy that show, but the last episode was a cracker!
a crock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (nonsense)tâmpenii s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  baliverne s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  scorneli s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 I think your story is a crock!
cut a swathe,
cut a swath,
cut a wide swathe,
cut a wide swath
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be impressive)a atrage atenția loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se face remarcat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a ieși în evidență expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
DA,
D.A.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, initialism (district attorney) (districtual)procuror s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The DA is closely following the case.
a dab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount)bucățică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  strop s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  pic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I don't want a lot of whipped cream; just give me a dab.
a dead ringer for [sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (person: identical to [sb](dublul cuiva)sosie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was a dead ringer for the President, and made a good living impersonating him.
a delight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cause of pleasure, joy)încântare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Your children are so well behaved; they're a delight!
 Copiii tăi sunt atât de bine educați; sunt o încântare!
deliver a lecture v (speak to an audience on a given subject)a ţine un discurs loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The speaker chose to deliver a lecture on the evils of war.
a deluge of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (overwhelming quantity) (figurat)potop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (figurat)mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The TV station received a deluge of complaints about the programme.
a devil nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] difficult, resistant)pacoste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  dezastru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This job is a devil, but it's interesting.
a devil of a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] difficult, unpleasant)nenorocit, blestemat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My family has had a devil of a time this past year.
a devil of a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] bad)urât adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nasol adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That's a devil of a bruise you've got there; what happened?
devour a book v figurative (read a book eagerly)a devora o carte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Cynthia is an avid reader and she often sets aside an hour or two each weekend to devour a book.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'a' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'a'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.