a

Listen:
 'A', 'a': strong: [eɪ], weak: [ə]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
A road,
A-road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(main traffic route)drum județean s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A motorist was caught doing almost double the 70-mph limit on an A road in Worcestershire.
a shell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (weakened person) (figurat)umbră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  epavă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  amintire, părere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He is just a shell of his former self.
a smidgen,
a smidgin,
a smidgeon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount)pic, strop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  țâră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  fărâmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you're asking about the cake, I want just a smidgen.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount of [sth])pic de, strop de loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  puțin, nițel, nițică adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She added a smidgen of cinnamon to the pie.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (tiny amount)pic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  strop s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  fărâmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It's a cliché, but there's a smidgen of truth in it.
a sobering thought nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reminder of harsh reality)idee care te aduce cu picioarele pe pământ expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It's a sobering thought that thousands of graduates will never find a job.
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (figurat)aruncătură de băț s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  distanță mică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vecinătate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
a stone's throw away exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (nearby)aproape adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near)în apropiere de loc.adv.
  la un pas de loc.adv.
 The shop is just a stone's throw from my house.
a tall order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (challenge, demanding task)provocare serioasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  furcile caudine expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It is a tall order to win the competition.
a thing of beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] impressive)capodoperă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The painting is a thing of beauty.
 Acest tablou e o capodoperă.
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] no longer a problem)lucru dat uitării expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a pune cruce expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money) (informal)bănet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă frumușică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
a time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a period, a while)un timp s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Come and sit with me for a time.
a ton of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (large quantity)puzderie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sumedenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I have a ton of work to do this week.
a ton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional, slang (speed: 100 miles an hour)160 km pe oră expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  100 de mile pe oră expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Bill was doing a ton on the motorway, when he got pulled over by the police.
a wealth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant amount of [sth](figurat)mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă, sumedenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  droaie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's a wealth of reasons why you should stay.
a while ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (short time in the past)cu ceva timp în urmă loc.adv.
 A while ago I went on vacation to Cancun.
a whole new ball game,
a brand new ball game
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (changed situation) (figurat)altă mâncare de pește expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Asta schimbă tot! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That puts matters in a different light. It's a brand new ball game now.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (giving warning, advice)numai o vorbă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
a world of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a great amount of [sth](figurat)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  munte s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 There is a world of difference between their politics.
A-bomb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (atomic bomb)bomba atomică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The U.S. detonated the first A-bomb near Alamogordo, New Mexico.
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
initialism (also known as)alias adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  zis şi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was a 19th-century American outlaw.
a/c,
A/C,
AC
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (air conditioning)aer condiționat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
a/c nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, abbreviation (account) (UK, abreviere)cont s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
AAA,
triple A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, initialism (American Automobile Association)Asociația Americană de Automobile s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: Roadside assistance company
AD,
A.D.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Latin, initialism (anno domini: year) (prescurtare pentru după Hristos)d.Hr abr.
  (prescurtare pentru era noastră)e.n. abr.
 The Roman Emperor Domitian ruled Britain briefly in 271 AD.
 Împăratul roman Domițian a condus Britania pentru scurt timp, în anul 271 d.Hr.
AF,
A.F.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (military: air force)aviație militară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
AF,
A.F.,
a.f.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (physics: audio frequency)frecvență audio s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
AF,
A.F.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (language: Anglo-French)anglo-francez s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
AF,
A.F.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (Asian female)femeie asiatică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
after a fashion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a way)într-un fel loc.adv.
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)după o vreme, după puţin timp
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
be a man/woman after [sb]'s own heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sharing your tendencies)a fi pe placul, a fi pe gustul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
all in a day's work exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal, figurative (routine activity)munca de zi cu zi, rutina de zi cu zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's no need to thank me - it's all in a day's work for me.
all of a sudden advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)dintr-odată loc.adv.
  brusc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 All of a sudden, a dark cloud blotted out the sun.
a.m.,
am,
A.M.,
AM
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
initialism (antemeridian: in the morning)a.m. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You have a 9:30 a.m. appointment with the doctor. I woke up at 7 am. This nightclub is open until 3 am.
an arm and a leg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (high price, high cost)(a-şi da) ochii din cap
 It cost me an arm and a leg.
answer to a problem nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solution)răspunsul la o problemă
 The answer to the problem may be quite simple.
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)a-şi depune candidatura pentru un post
 My only task for today is to apply for a job.
AR,
A/R
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (accounts receivable)conturi de încasat s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
as a bonus advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in addition)pe deasupra
 We're going on a hike in the mountains today, and as a bonus we'll have a picnic.
as a child advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during childhood)în copilărie loc.adv.
 As a child, Henry was scared of dogs but he later went on to become a vet.
as a consequence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (so, therefore)drept urmare
 The boy failed his math test. As a consequence, he cannot visit his friends this weekend.
as a friend advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (preface to giving advice)în calitate de prieten
 You know I say this as a friend, but I don't think that you should date him.
as a joke advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for humorous effect)ca glumă
 Don't be upset, that comment was meant as a joke.
as a matter of fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in fact, on the contrary)de fapt
 I'm not ignoring your brother; as a matter of fact, I invited him for dinner tonight.
as a replacement for advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as a substitute for)ca înlocuitor pentru
 Margarine is widely used as a replacement for butter.
as a result advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)în consecință, drept urmare loc.adv.
 The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.
as a result of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (due to, because of)din cauza loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  pentru că loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 As a result of your disobedience, your parents punished you.
as a rule exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (usually)ca regulă generală
 As a rule, we go to bed early on weeknights.
as a substitute for exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to replace, instead of)ca înlocuitor pentru
 She used two cups of milk as a substitute for three eggs called for by the recipe.
as a whole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all considered together)în totalitate
 Some students need to improve, but the class as a whole is very good.
as sly as a fox adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devious, cunning)viclean ca o vulpe
 Reynard was as sly as a fox as he wheedled his way into the hen house.
ASAP,
A.S.A.P.,
asap,
a.s.a.p.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
acronym (as soon as possible)cât se poate de repede loc.adv.
  cât de curând posibil loc.adv.
 Please send your reply to the following address ASAP.
ask a question v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make enquiry)a pune o întrebare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The teacher said to her students, "If you don't understand the material, please ask a question!".
ask [sb] a question v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (want to know [sth])a pune întrebări loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a iscodi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 My young daughter asks me a lot of questions.
at a disadvantage advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an inferior position)în dezavantaj adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You'll be at a disadvantage if you don't have a second language.
at a discount advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a reduced price)la reducere
 The student card allows you to buy train tickets at a discount.
at a distance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (comfortably far away)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He keeps himself at a distance from political arguments.
at a distance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (some distance removed)la distanţă loc.adv.
at a glance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (with one quick look)dintr-o privire loc.adv.
at a glance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (quickly, rapidly)rapid, repede adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
at a good price exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at reasonable cost)la un preţ bun loc.adv.
  la un preț avantajos loc.adv.
 I was able to buy my PC at a good price.
at a later time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (later)mai târziu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We agreed to discuss the matter again at a later time.
at a loss advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (losing money)în pierdere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 They must be selling these at a loss, the prices are so low.
at a loss adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to understand)fără niciun indiciu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She was at a loss to explain what had happened.
at a premium advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (scarce, sought-after)foarte căutat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 During the oil embargo of the 1970's, gasoline was at a premium.
at a profit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gaining financially)la suprapreț loc.adv.
 Alan repairs second-hand cars and then sells them at a profit.
at a slow pace advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slowly)într-un ritm lent adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The tortoise won the race, even though he went at a slow pace.
at a standstill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (traffic: not moving forward)blocat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 When we saw the accident we understood why traffic was at a standstill.
at a standstill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not progressing)înţepenit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  rămas pe loc loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 We can't agree on the terms of the contract, so negotiations are at a standstill.
at a stretch exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in one session)odată, deodată adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  dintr-una, dintr-un suflu loc.adv.
 Although I can read English for hours, I can only manage about ten pages of French at a stretch.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)la cea mai mică provocare
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
atom bomb,
atomic bomb,
A-bomb
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nuclear weapon)bombă atomică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bombă nucleară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
B.A.,
BA,
A.B.,
AB
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (degree: Bachelor of Arts) (după studiile universitare)licenţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sarah has a BA in Art History from the University of East Anglia.
a bad feeling about [sth/sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misgivings)bănuială, presimţire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  presentiment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I have a bad feeling about this place; I think we should leave.
a badge of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (distinguishing feature)simbol, însemn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 That company's logo is a badge of quality.
 Logoul companiei este un simbol (or: însemn) al calității.
a battery of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (large number: of [sth])grămadă, mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  un car de loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The patient underwent a battery of medical tests.
 Pacientul a trebuit să facă o grămadă (or: mulțime) de analize medicale.
be a bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent good value, be cheap)a fi un chilipir
 The gloves are a bargain at just £5 a pair.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)a fi o afacere bună
 That's a deal!
be a handful,
be a real handful
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (child: be difficult, badly-behaved) (copil)a fi dificil, a fi neastâmpărat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That boy is a real handful.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (male: show strength)a fi bărbat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (male: reach adulthood)a crește mare, a se face mare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a deveni bărbat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.
be a stumbling block to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (hinder progress)a constitui un impediment expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The issue proved to be a stumbling block during the peace talks.
be a success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achieve popularity)a se dovedi un real succes expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The chocolate cake was a real success with the guests.
be a thing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be recognized or legitimate)a exista așa ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a avea un nume loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 His band plays something called "sludge metal". I didn't even know that was a thing!
be like talking to a brick wall v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not be listened to)a vorbi cu pereții, a vorbi la pereți expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a-și bate gura de pomană expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Talking to Esther is like talking to a brick wall; neither one will listen!
bear a child v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth to a baby)a da naștere unui copil expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a naște vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Helen bore a child at the age of 43.
beat a dead horse,
flog a dead horse
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pursue a hopeless cause)a face frecție la un picior de lemn expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se chinui degeaba expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a-și pierde vremea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I tried to convince him to come with us, but felt that I was beating a dead horse.
beat a path to [sb]'s door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be keen to meet with [sb](figurat)a se bate pe vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  (a căuta atenția, favorurile)a curta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 If you have a good idea, investors will beat a path to your door.
become a habit v ([sth] grows accustomed, routine)a deveni un obicei
 They say if you do something for fourteen days in a row, it becomes a habit.
beyond doubt,
beyond a doubt,
beyond the shadow of a doubt,
beyond a shadow of a doubt
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(undeniably)fără îndoială, cu siguranță loc.adv.
  indiscutabil adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 This is beyond doubt the best song on the CD.
beyond doubt,
beyond a doubt,
beyond the shadow of a doubt,
beyond a shadow of a doubt
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(certain)dincolo de orice îndoială
 The theory of evolution is scientifically beyond doubt.
a big deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] important)a conta mult pentru cineva, a însemna mult pentru cineva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Passing her driving test was a big deal for Jodie.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (cardinal number: thousand million)bilion s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  miliard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
Notă: "a billion" is used generally; "one billion" is used to emphasize the precise amount
 I bet you can't count to two billion!
 Țara aceea are o populație de două bilioane.
a billion,
one billion,
1 billion,
1,
000,
000,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (one thousand million in number)bilion adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  miliard adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 One celebrity donated one billion dollars to charity last year.
 Anul trecut, o celebritate a donat un bilion de dolari organizațiilor caritabile.
a billion [sth],
billions of [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (many)nenumărat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (figurat)nșpe, jde mii expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I can think of a billion things I'd do if I didn't have to work.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: thousand million of them)miliard num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
a billion,
one billion,
1 billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (sum: thousand million pounds or dollars)miliard num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 The profits last year topped one billion. The government has pledged two billion to finance a new sports stadium.
 Profiturile de anul trecut au depășit un miliard. Guvernul a promis două miliarde pentru finanțarea unui nou stadion.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'a' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'a'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.