IT

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'IT': /ˌaɪˈtiː/; 'it': /ˈɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪt/ ,USA pronunciation: respelling(it)


Pe pagina aceasta: IT, it, information technology
'IT' este un termen alternativ pentru 'information technology'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.'IT' is an alternate term for 'information technology'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
IT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (information technology)informatică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  tehnologia informației s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
IT n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." initialism (relating to information technology) (abreviere, informatică)IT abrev.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (inanimate thing) (referitor la obiecte, animale)el, ea pron.pers.
 Your book? It's on the table.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Cartea asta? Nici nu am apucat să mă uit la ea.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (direct object)îl, l-, o pron.pers.
 He brought it to the party.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (after preposition)el, ea pron.pers.
 She put the book on it.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (indirect object)lui, ei, îi, i pron.pers.
 I gave it a push.
it nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circumstances)treabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 How is it going?
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (impersonal subject of to be) (subiect impersonal)traducere nedisponibilă
 It is important to remember who your friends are.
 Este important să-ţi aduci aminte cine sunt prietenii tăi.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (weather)traducere nedisponibilă
 It's raining.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fashionable)la modă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
it nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (player in children's game: tag) (joc)leapșa s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You're it!
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (animal) (despre animale)el, ea pron.pers.
 From the size of the footprints, it must be a big one.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (person) (persoane)el, ea pron.pers.
 Who is it?
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (group) (persoane, plural)ei, ele pron.pers.
 The crowd dispersed once it left the main square.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphasis in anticipation)atunci adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It was at that moment that I realized my mistake.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (person: special) (persoană)special, deosebit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That girl really thinks she's it.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (special quality) (figurat, informal)acel ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There's something special about this singer; the boy just has it.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
information technology nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (field of computing)tehnologia informaţiei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The programmer works in information technology.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
IT | it | information technology
EnglezăRomână
get off,
also US: get it off
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, slang (have an orgasm)a avea orgasm loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It takes me a long time to get off when we have sex in the missionary position.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
IT | it | information technology
EnglezăRomână
and all that goes with it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and everything it entails)şi tot ce presupune asta
 She gave her sister a birthday party, with cake, ice cream, and all that goes with it.
and all the rest of it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (etc.)şi aşa mai departe loc.adv.
  etcetera adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 For Christmas dinner we had roast turkey, Brussels sprouts, and all the rest of it.
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (as the situation stands)aşa cum e loc.adv.
  după cum stau lucrurile loc.adv.
 As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)aşa cum e loc.adv.
 We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)aşa cum ar trebui să fie
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an ideal state)aşa cum ar trebui să fie
 Her speech gave us a vision of the world as it ought to be.
as it should be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)aşa cum ar trebui să fie
as it should be adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in a desirable state)aşa cum ar trebui să fie
 We felt that the hotel was not as good as it should be for the high price.
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)prin urmare loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  se pare vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
as it were advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (so to speak)ca să zic aşa
as luck would have it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (fortunately)din fericire loc.adv.
  în mod favorabil loc.adv.
 As luck would have it, the bus was late too, so I managed to catch it after all.
ask for [sth] vi + prep figurative, informal (invite: trouble) (figurat)a o căuta cu lumânarea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a și-o cere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Notă: This sense of "ask for" is often used with the continuous form of the verb - e.g., "He was asking for trouble" or "You're asking for it."
 I wouldn't do that if I were you! You're just asking for it.
 Nu aș face asta dacă aș fi în locul tău! O cauți cu lumânarea.
at it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (having sex)în timpul actului sexual
 I couldn't sleep because, they were at it all night!
battle it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (compete)a termina, a încheia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Todd and Tina usually don't compete, but this time they battled it out.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])fie ce-o fi, oricum ar fi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
beat it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away)şterge-o! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  întinde-o! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 No, I won't give you any money. Now, beat it!
beat it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (leave, go)şterge-o! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  întinde-o! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 The police showed up and we knew it was time to beat it.
Blast! Blast it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (annoyance)Fir-ar să fie! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  La naiba! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Blast! I just went and spilled my coffee all over the floor!
 Fir-ar să fie! Tocmai mi-am vărsat cafeaua pe podea!
blow it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (fail)a o da în bară loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I totally blew it, and I'm so embarrassed; I don't know when I've performed so badly.
boil it down,
boil it all down
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (reduce to essence)a se reduce la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 When you boil it all down, you have two choices: In or out.
break it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (relationship: end) (unei relaţii)a pune capăt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Sarah and John were going to get married next month, but she found he was having an affair and broke it off.
Break it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop fighting) (unei lupte)a pune capăt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You can't fight in this bar. Break it up or I'll call the police and they'll break it up for you.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (eagerness)bagă! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
bring it on interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (challenge to fight)arată-mi ce poți! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If you think you can do better, bring it on!
call it a day v informal (stop doing [sth])de ajuns pe ziua de azi
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
call it quits v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stop, end)a pune capăt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm too tired to continue; I'm calling it quits.
Can it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, impolite (shut up!) (argou)Ciocu' mic! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Tacă-ți fleanca! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Can it! I don't want to hear another word from you!
chance it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (take a chance or risk)a-şi încerca norocul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a risca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I could see no obvious other way out, so I chanced it and jumped. Don't chance it; take sensible precautions.
check it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at this)ia te uită!, fii atent! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Check it out, man! - that car's just too cool.
consider it done interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (agreeing to a request to do [sth])s-a făcut interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 I know you want the report finished tonight, so just consider it done.
cool it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (calm down)calm! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Cool it kid, or you're going to get in trouble.
cool it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (calm down)a se calma vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
cut it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop it) (imperativ)termină! vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Oi! You! Yes you! Cut it Out! Stop doing that or I'll stop you!
cut it out v slang (stop: doing [sth])a termina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
Damn it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, potentially offensive (expressing annoyance)la naiba! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  să fie al dracului interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Damn it! I hit my knee on the desk again!
Darn!,
Darn it!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
US, informal, euphemism (damn)fir-ar! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Mary stubbed her toe. "Darn!" she exclaimed.
deal with it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)obișnuiește-te cu ideea interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  fă ceva interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You don't like your job? Deal with it! - you need the money.
dish it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (be critical, abusive)a certa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face gât loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You can dish it out well enough, but you don't like it when someone attacks you.
DIY nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, colloquial, initialism (do-it-yourself)de bricolaj loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I'm staying at home this weekend for a little DIY on the house.
do it yourself,
do-it-yourself
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(carry out home improvements)a face de unul singur
 If you want it done right call an electrician, don't try to do it yourself.
do-it-yourself adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth] done by amateur)făcut de cineva, făcut după capul cuiva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  de amator loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  neprofesionist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Did you see that patio? - it must have been a do-it-yourself job!
It doesn't matter interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it's not important)nu contează expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nu face nimic expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (colocvial)nu-i bai expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "I forget to buy the milk." "It doesn't matter. I'll stop by the supermarket on the way back from work."
don't mention it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)pentru nimic expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  cu plăcere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."
drop it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (stop talking about it)termină interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 I don't want to discuss the subject any more – please drop it.
drop it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (stop talking about [sth])a termina vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu mai vorbi despre vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a încheia subiectul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He kept mentioning my marriage problems so I asked him to drop it.
Easy does it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go slowly, be careful)nu te grăbi
face it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)acceptă realitatea! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Face it, Peter – you're just not a very good singer.
fight it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (resolve [sth](o situație, o problemă)a rezolva vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a o lămuri loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Just fight it about between you – I don't care any more!
floor it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (depress the accelerator)a o călca loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 When the light turned green, he floored it and the car sped away.
 Când s-a făcut verde, a călcat-o şi maşina a demarat în trombă.
for it,
in for it
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (in trouble)a da de belea expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
for the fun of it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (purely for enjoyment)pentru distracţie
 They love taking a drive in the country just for the fun of it.
for the hell of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for no particular reason)fără un motiv anume adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He often says hello to strangers in the street just for the hell of it.
for what it's worth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in my opinion)în opinia mea, după părerea mea, din punctul meu de vedere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't mention it, you're welcome)las-o baltă interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 A: You have done so much for me! B: Forget about it!
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't worry, it's not important)las-o baltă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  nu pune la suflet expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop thinking about it)las-o baltă interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
Forget it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (certainly not)las-o baltă! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nici să nu te gândești expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  exclus! exclm.
 If you think I'm doing the dishes for you again tonight, forget it!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (annoyance)pe naiba interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Fuck it - I don't understand this question at all!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (dismissiveness)pe naiba interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Fuck it – let's just stay in tonight as we can't make a decision.
get it vtr + pron slang (understand)a pricepe vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He told a joke but I didn't get it.
get it on v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (have sex) (figurat, vulgar)a și-o pune, a și-o trage expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
get it over with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do the unpleasant task now)a face odată pentru totdeauna expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a termina odată cu expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.
get it right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (do [sth] correctly)a face ceva aşa cum trebuie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If you can't get it right, don't bother trying!
Get over it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop making a fuss! forget about it!)Revino-ţi! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Treci peste asta! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 So he left you. Get over it. There are plenty of better men out there anyway.
Get with it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't be so old-fashioned)Ce demodat ești! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Fii în ton cu timpurile! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Get with it, Mom - nobody says "jeepers" any more!
get with it viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (hurry up)a se grăbi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a băga viteză loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)a încerca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da o șansă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)a se gândi de două ori loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
give it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop trying)a renunța vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  (figurat)a se da bătut loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 That's never going to work; I'd give it up, if I were you.
Give it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop trying)renunță imper.imperativ: Modul imperativ al unui verb are forme numai pentru persoana a 2-a singular și plural. În forma pozitivă indică un ordin, îndeplinirea unei comenzi, în timp ce la forma negativă exprimă o interdicție. Exemple: Vino!, Nu mișcați!.
  dă-te bătut imper.imperativ: Modul imperativ al unui verb are forme numai pentru persoana a 2-a singular și plural. În forma pozitivă indică un ordin, îndeplinirea unei comenzi, în timp ce la forma negativă exprimă o interdicție. Exemple: Vino!, Nu mișcați!.
 Helen is never going to date you--give it up!
go at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] intensely)a nu se lăsa vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a da maximul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 With just minutes of the final left to play, both teams were going at it.
go for it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (encouragement)ce mai aștepți! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You want to buy a new car? I say go for it!
go through with it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] daunting)a duce la bun sfârşit loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Bethan had doubts about applying for the job, but eventually went through with it.
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
UK, informal (it is fortunate)bună treabă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  noroc că expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Good job you remembered your umbrella!
good thing,
it's a good thing
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (just as well, fortunately)bine că expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  slavă domnului expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Someone drove into the back of my car yesterday; good thing I'm insured!
ham,
ham it up
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (overact) (despre actori)a juca prost loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Fred decided to ham his act up a bit when the audience didn't react.
ham it up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (overact, perform in an exaggerated way)a exagera rolul vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a se implica prea mult în rol vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The kid was really hamming it up, and the crowd loved it.
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)a susține că vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
have at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attempt [sth](îndemn)ce mai aştepţi?
  te rog, serveşte-te
 If you think you can do a better job, just have at it!
have had it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have had enough)a-i fi ajuns loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I am angry and have had it with his bad behavior.
have it bad v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (suffer disadvantage)a fi dezavantajat vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a avea de suferit din cauza loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 These kids have it bad, growing up in the slums the way they do.
have it bad v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (be infatuated with [sb])a i se scurge ochii după loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  (pe cineva)a dori vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I would say from the look on his face whenever she's around that Steve has it bad for Linda.
have it easy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (face no problems)a-i merge din plin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a o lua ușor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 People born into money are considered to have it easy.
have it in for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (hold a grudge against)a avea pică pe, a i se pune pata pe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 That teacher has had it in for me ever since I spilled my soda in class.
have it made v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (be successful)a da lovitura loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a reuși vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
have it made v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have guarantee of success)a avea succesul garantat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (pentru viitor)a nu avea nicio grijă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Get a good degree at Oxford or Cambridge and you've got it made!
have it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (resolve [sth] through discussion)a se explica, a se justifica vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a lămuri situația expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Have it your way,
Have it your own way
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, disapproving (resignation)fă cum vrei interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  treaba ta interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 OK, have it your way; I'm through arguing with you. You don't want pepperoni on the pizza? Fine, have it your own way.
have to hand it to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (must credit, must concede [sth] to)a acorda credit loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a fi corect față de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You have to hand it to the team: they may have lost their last ten matches, but they have never stopped trying!
have what it takes viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." expr (be able or qualified for [sth])a avea calităţile necesare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Do you have what it takes to become a soldier?
hightail,
hightail it,
high-tail,
high-tail it
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US, informal (run, hurry)a se grăbi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a băga viteză loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
hit it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (get on well) (cu cineva)a se înțelege bine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a o duce bine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Me and my new roommate hit it off from the start.
hit [sb] where it hurts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (attack [sb]'s weak spot)a răsuci cuţitul în rană expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a lovi unde doare mai tare expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.
hold it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (wait, stop)stai interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Wait a minute! Hold it, everybody!
Hold it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (wait!)stai așa! așteaptă puțin! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Hold it! I want to say one more thing before you go.
hold it against [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (bear a grudge)a avea ceva împotriva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a purta pică cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She insulted him years ago, and he still holds it against her.
hoof it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (walk, go on foot)a merge pe jos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Hannah had a flat tire, so she had to hoof it to work.
 Hannah a făcut pană, așa că a trebuit să meargă pe jos la serviciu.
hoof it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (walk, go on foot)a merge pe jos, a o lua la pas loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Our car ran out of petrol so we had to hoof it to the petrol station. We lost our subway passes, so we had to hoof it thirty blocks in high heels.
how goes it? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (how are you?)ce mai faci? expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  cum îți merge? expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Hello, John - long time, no see! How goes it?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'IT' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'IT' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'IT'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.