WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

American Federation of Labor


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"American" este afișată mai jos.

Vezi și: Federation | of | Labor

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the U.S.A.)american adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Some people prefer American cars.
 Unii oameni preferă maşinile americane.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (citizen of the U.S.A.) (cetăţean)american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Yes, he's an American; he grew up in Ohio.
 Da, el e american; a crescut în Ohio.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the Americas)american adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de pe continentul american loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 In the wider sense, Brazil is an American country.
 Într-un sens extins, Brazilia este un stat american.
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the American English language)american adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The British can usually understand American English without problems.
 În general, britanicii înţeleg engleza americană, fără probleme.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (citizen of an American country)cetăţean american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My Mexican friends remind me that they are Americans too.
 Prietenii mei mexicani îmi reamintesc că şi ei sunt cetăţeni americani.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resident of the Western Hemisphere)locuitor din emisfera vestică s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 In one sense, a Canadian is an American as much as any New Yorker.
 Într-un anumit sens, un canadian este la fel de american ca şi un newyorkez.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
African American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (black US citizen)afro-american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Most successful rap music has been produced by African Americans.
African American,
African-American
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(American: of black ancestry)afro-american adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Barack Obama was the first African-American President of the USA.
Afro adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." abbreviation (African-American)afro adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
all-American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting a US ideal)integral american
 The pop star's image is that of the all-American boy.
American cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (processed dairy product)brânză americană s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
American dream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (US ideal of prosperity)visul american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I want to live the American dream!
American English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (language of the US)engleză americană s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are plenty of spelling differences between American English and British English.
American football nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (North American ball sport)fotbal american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 American football is absolutely nothing like British football.
American Indian,
Amerindian,
Amerind
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(relating to American Indians)amerindian adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The American Indian exhibit at the museum was structured very well.
American Indian,
Amerindian
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(North American native)amerindian s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Mesa Verde is a park set at the former site of a tribe of American Indians in the south-west U.S.
anti-American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hostile to USA)antiamerican adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Anti-American sentiments are widespread in the country.
the Civil War,
the American Civil War
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical, US (war between US states)Război Civil din S.U.A. s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
  Războiul de secesiune s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
  Războiul dintre Nord și Sud s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
 The American Civil War broke out in April 1861.
football (US),
American football (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (North American ball sport) (engleza americană)fotbal american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Yes, he plays football; he is a quarterback.
 Da, joacă fotbal american. E atacant.
football (US),
American football,
American football ball (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: oblong ball) (engleza americană)minge de fotbal american s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He threw the football to his friend.
 A aruncat mingea prietenului său.
football coach (US),
American football coach (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(trainer of American football team) (fotbal american)antrenor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
football fan (US),
American football fan (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person who enjoys American football)pasionat de fotbal american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He's a diehard football fan; if he's not at the game, he's watching it on TV.
football field (US),
American football field (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ground where American football is played)teren de fotbal american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I drove the length of a football field before my car broke down.
football game (US),
American football game (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(American football match)meci de fotbal american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The Super Bowl is the final football game of the professional league season.
football season (US),
American football season (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(annual period when American football is played) (la fotbal american)sezon s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
football team (US),
American football team (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group or side of American footballers) (de fotbal american)echipă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Indian,
American Indian,
Amerindian,
Native American
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Native American person)indian s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Indians living on reservations may lack educational resources.
Indian,
American Indian,
Amerindian,
Native American
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(Native American)indian adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We saw a number of people selling Indian blankets beside the road.
Latin American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (from Central or South America)latinoamerican adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was especially popular in Latin American countries such as Mexico, Argentina and Brazil.
Latin American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from Central or South America)latinoamerican s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My work brought me into contact with a lot of Latin Americans living in London.
Native American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American Indian person)amerindian s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
Native American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (American Indian)amerindian adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
North American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from the USA or Canada)nord-american adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I am North American because I was born in the USA.
North American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from the USA or Canada)nord-american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The North American looked out-of-place in his tourist hat and with a camera around his neck.
Revolutionary War,
American Revolutionary War,
American Revolution
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical (18th-century revolt)Războiul de independență al Statelor Unite ale Americii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  Războiul revoluționar american s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
South American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from South America)sud african adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The llama is a South American animal.
South American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from South America)sud-american s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Two of the best players on the team are South Americans.
touch football,
also UK: American touch football
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(simplified US football)fotbal american simplificat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Touch football is a version of rugby without tackling.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'American Federation of Labor' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'American Federation of Labor'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.