zero

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈzɪərəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈzɪroʊ/ ,USA pronunciation: respelling(zērō)


Inflections of 'zero' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": zeroes
Inflections of 'zero' (v): (⇒ conjugate)
zeros
v 3rd person singular
zeroes
v 3rd person singular
zeroing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
zeroed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
zeroed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
zero,
UK: nought
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(number: 0)zero licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The teacher wrote a zero on the board.
zero,
0,
also UK: O,
oh
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in phone number: 0)zero licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 My number is five nine zero three eight two.
zero,
0
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Celsius: freezing)zero licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Temperatures are due to hit zero this week.
zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (nothing: starting point)zero licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 When my parents arrived in this country, they had nothing; they started from zero.
zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not a single one)zero licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  żaden zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Zero employees have been off sick this month.
zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not any of [sth])zerowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The new trainee is hopeless; he puts in zero effort.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sb] unimportant)zero nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  nic zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Ignore David; he's a zero.
zero [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change to 0)wyzerowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyzerować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rose placed the bowl on the electronic scales, weighed out the butter, and then zeroed the scales before adding the sugar.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
absolute zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lowest possible temperature)zero absolutne n + przym.
 Absolute zero, zero degrees Kelvin, is -473 Fahrenheit or -273.15 Celsius.
below zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colder than freezing)poniżej zera przys. + n
 Christ, it's below zero out there!
below zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (temperature less than zero on a scale)poniżej zera przys. + n
 Temperatures in Moscow regularly drop below zero.
Ground Zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (World Trade Center site in New York City)strefa zero ż + n
 The U.S. president visited Ground Zero in New York in the wake of the September 11 attacks.
ground zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion: impact area)punkt zerowy m + przym.
  strefa zero ż + n
zero in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (focus)celować, mierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycelować, wymierzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pilot zeroed in and launched his attack.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'zero' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: zero in on the [target, enemy, building], zeroed in on my [studies, homework, performance], zeroed in on the [target, destination], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "zero" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'zero'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.