yielding

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈjiːldɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈyildɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(yēlding)


Na tej stronie: yielding, yield

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
yielding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (giving way, pliable) (materiał)miękki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
yielding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: submissive)uległy, ustępliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (let other traffic pass)ustępować pierwszeństwa ndk. + n
 You must yield at this intersection to let other traffic pass.
 Musisz ustąpić pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu w celu przepuszczenia ruchu.
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give way, submit)poddawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poddać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He yielded to the pressure of the others and changed the channel.
 Poddał się presji innych i zmienił kanał.
yield nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount produced)plon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The yield this year was outstanding for corn farmers.
 Plon był w tym roku niesamowity dla hodowców kukurydzy.
yield nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: amount of gain)zysk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The yield on these bonds is 3%.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend under pressure)uginać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ugiąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You could see the steel beam yielding under the great weight of the building.
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agriculture: produce)dawać plony ndk. + m, l.mn.
  dać plony dk. + m, l.mn.
 This farm yielded very well this year.
yield,
yield to [sb]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(allow to speak)oddawać komuś głos zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oddać komuś głos zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I yield to the esteemed senator from Colorado.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surrender)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army yielded its weapons to the enemy.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit another's superiority)ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I have to yield my argument. You are right.
 Muszę ustąpić. Masz rację.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agriculture: produce)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The farm yielded a good crop of potatoes.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: produce)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The investment yielded a strong return.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'yielding' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "yielding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'yielding'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.