WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (January to December)rok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There are twelve months in a year.
 W roku jest dwanaście miesięcy.
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (365 or 366 days)rok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This project will take at least a year to finish.
 Na skończenie tego projektu będzie potrzeba co najmniej roku.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period within a year)rok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The school year starts in September and ends in June.
year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (class of students)rocznik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Our class is the Year of 2010.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
academic year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (annual teaching period)rok akademicki m + przym.
 The academic year begins in September.
all year round advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the year)przez cały rok wyr.
 I'd love to live in a climate where I could garden all year round.
all-year adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lasting the whole year)całoroczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The school board is considering switching to all-year school, with staggered summer vacations.
calendar year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (365 days: 1 January to 31 December)rok kalendarzowy m + przym.
 This ticket must be used within one calendar year.
declining years nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (old age)lata końcowe n, l.mn. + przym.
 My grandmother loved to reminisce in her declining years.
every year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (annually)co rok przyim. + m
 We celebrate Christmas every year.
fifty-year-old nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: 50 years of age) (mężczyzna)pięćdziesięciolatek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kobieta)pięćdziesięciolatka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 On average, a twenty-year-old sees three times better than a fifty-year-old.
fiscal year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (12-month financial calendar)rok fiskalny m + przym.
 Our accounting system uses October as the first month of our fiscal year. The president of the company was happy to report record profits during the fiscal year.
four-year term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official period of four years)czteroletnia kadencja przym. + ż
 In the United States the President serves a four-year term.
freshman year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (college: 1st year)pierwszy rok studiów wyr.
 I got really bad grades in my freshman year of college.
gap year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school-leaver's one-year break)przerwa w nauce wyr.
 We offer paid placements for students in their gap year. I'm not sure how I want to spend my gap year.
Happy New Year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January well-wishes)Szczęśliwego Nowego Roku wyr.
 They all clinked glasses and wished each another a Happy New Year.
last year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (year prior to this one)ubiegły rok przym. + m
 Last year was very bad for business.
last year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in year prior to this one)w ubiegłym roku wyr.
 Last year I went on holiday to Italy.
leap year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (year: February has 29 days)przestępny rok przym. + m
 Leap year always falls in even years.
lunar year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (12 lunar months)rok księżycowy m + przym.
 The Islamic calendar is based on lunar years.
new year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period: start of year)nowy rok przym. + m
 The new year starts on the 1st of January.
new year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration: start of year)nowy rok przym. + m
 Happy New Year!
New Year's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January)Nowy Rok przym. + m
 New Year's Day is often celebrated watching the Pasadena Rose Parade followed by football games.
New Year's Eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (31st December)Sylwester mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 On New Year's Eve a lot of people go to parties and let off fireworks. New Year's Eve is the 31 December.
next year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the year after this one)w przyszłym roku
 We hope to see you again next year.
quarter year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (3 months)kwartał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
repeat a year v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (retake studies)powtarzać rok ndk. + m
  powtórzyć rok dk. + m
 Mark failed his exams so he'll have to repeat a year in college.
school year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (academic year: autumn to summer)rok szkolny m + przym.
 The 2009-10 school year began on August 25th.
solar year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of 365 days)rok słoneczny m + przym.
this year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the current year)w tym roku
 They've decided to get married this year.
vintage year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particularly fine year for wine)dobry rocznik przym. + m
 1984 was a vintage year for French champagne.
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every year)rok po roku wyr.
 His Christmas parties seem to fail year after year. Year after year I say I'll quit smoking and I never do.
year in,
year out
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(every year)rok w rok wyr.
 It sometimes becomes tiring doing the same thing year in, year out.
year round,
year-round
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lasting all year)cały rok przym. + m
 Most students resist plans to implement year-round schooling.
year to date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from start of 12 months to now) (do dzisiaj)od początku roku wyr.
 Our income has fallen during the year to date. How much tax have you already paid in the year to date?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'years' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Synonimy: age, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "years" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'years'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.