WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

without fail


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "without" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: fail

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
without preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lacking)bez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I went to work without my mobile phone today.
 Poszedłem dziś do pracy bez telefonu komórkowego.
without preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (excluding)bez, beze przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Don't go to the cinema without me.
 Nie idź do kina beze mnie.
without preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lacking [sth])bez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She sang without enthusiasm.
 Śpiewała bez entuzjazmu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
without preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." literary (outside of)na zewnątrz przyim. + przys.
 It is smoky within the house and foggy without.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
get along without [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not need)radzić sobie bez zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić sobie bez zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can get along without luxuries in this economy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
absent without leave adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soldier: missing)nieobecny bez zezwolenia wyr.
 He refused to go back to base after his home leave, so he was declared absent without leave.
do without viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (forgo, cope without having)radzić sobie bez
  poradzić sobie bez
go without vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be deprived of, not have)być pozbawionym posił. + przym.
 A camel can go without water for a week.
go without saying v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be obvious)tłumaczenie niedostępne
 It goes without saying that you can't leave your bike unlocked in the city.
make a confession without duress v (freely admit one's guilt)przyznawać się z własnej woli
  przyznać się z własnej woli
 The police were surprised she made a confession without duress; the thought they would have to pressure her into admitting guilt.
minister without portfolio nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (government official without specific remit)minister bez teki wyr.
without a doubt advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (definitely)bez wątpienia przyim. + n
 Without a doubt, this is the best chocolate cake I've ever tasted.
without end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (relentlessly or continuously)bez końca przyim. + ż
 This house is haunted and these ghosts torment us without end!
without end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eternal)wieczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Heaven is a paradise without end.
without equal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unmatched, superior)niezrównanie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She is a singer without equal.
without equal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmatched, superior)niezrównany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
without exception advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all included)bez wyjątku przym. + m
 You must arrive on time for this job every day without exception.
without hesitation advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately, willingly)bez wahania przyim. + n
 The soldier was willing to shoot without hesitation.
without hope advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (desperately, helplessly)bez nadziei przyim. + ż
  beznadziejnie
 After being stranded in the woods for three days, the hikers felt their situation was without hope.
without hope adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (desperate, helpless)bez nadziei przyim. + ż
  beznadziejny
without mercy advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (cruelly)bez litości przyim. + ż
 The drug-crazed killer shot the innocent bystander seven times without mercy.
without notice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with no warning)bez ostrzeżenia przyim. + n
 I was always on time and did my job well, but my boss fired me without notice.
without parallel advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unmatched, superior)niezrównanie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
without parallel adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmatched, superior)niezrównany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His talent is without parallel.
without prejudice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fairly)bez uprzedzenia przyim. + n
 Governmental programs must be administered without prejudice.
without prejudice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law: without loss of rights or privileges.)bez uprzedzenia przyim. + n
 This case is dismissed without prejudice.
without reason advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unnecessarily, unprompted)bez powodu przym. + m
 In the middle of the speech, Mr. Walters just walked out of the room without reason.
without regard to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with no concern for)nie zważając na
 He kept talking loudly on his cell phone without regard to the other theater patrons.
without respect to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with no concern for)nie zważając na
 Millionaires can buy what they want without respect to the cost.
without shame advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (brazenly)bez wstydu przym. + m
  bezwstydnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She wore the mini skirt and halter top to the funeral without shame.
without stopping advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (relentlessly or continuously)bez przerwy przyim. + ż
 He complained about the new regulation without stopping.
without success advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unsuccessfully, in vain)bez powodzenia przyim. + n
  bez sukcesu
 Thomas Edison worked without success on his light bulb for many years, but he never gave up.
without warning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unexpectedly)bez ostrzeżenia przyim. + n
 Without warning, the power went out and left us in the dark.
world without end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (forever) (literacki)na wieki wieków
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "without fail" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'without fail'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.