winking

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɪŋkɪŋ/


Na tej stronie: winking, wink

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
winking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rapid blinking of one eye)miganie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 People use winking to signal to someone they are joking.
winking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (light: intermittent, twinkling)migający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A winking light on the dashboard tell you that the car is low on fuel.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (eye movement)mrugać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  mrugnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The man winked to show he was joking.
wink at [sb] vi + prep (blink one eye at)puszczać do kogoś oczko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  puścić do kogoś oczko zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When the handsome young man smiled and winked at her, Lucy began to blush.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eye movement)mrugnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Jane gave Robert a knowing wink.
wink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually with negative (smallest amount of sleep)zmrużyć oko dk. + n
 "Did you sleep last night?" - "Not a wink." I didn't get a wink of sleep last night, because of the noisy party next door.
 "Dobrze spałeś?" - "Nie zmrużyłem oka". Ostatniej nocy nie zmrużyłem oka z powodu hałaśliwej imprezy u sąsiadów.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "winking" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'winking'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.