wind

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɪnd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. wɪnd, Literary waɪnd; v. wɪnd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(wind for breath, also wīnd, Literary, for n.;wīnd for turns, coils, etc.)


Inflections of 'wind' (v): (⇒ conjugate)
winds
v 3rd person singular
winding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wound
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (For senses relating to curving, twining, twisting, etc.)
winded
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (For senses relating to breath or air)
wound
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (For senses relating to curving, twining, twisting, etc.)
winded
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (For senses relating to breath or air)
Na tej stronie: wind, gas
'wind' jest alternatywnym terminem dla 'gas'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'wind' is an alternate term for 'gas'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moving air)wiatr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The wind is strong around skyscrapers.
 Wiatr jest mocny wokół drapaczy chmur.
wind vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap around)nawinąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nawijać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I had to wind up the kite string after we had finished playing with it.
 Musiałem zwinąć nitkę latawca po tym, jak skończyliśmy zabawę.
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (gas: flatulence) (potoczny)wiatry, gazy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (verbiage)frazesy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 That guy is all wind. You don't really believe him?
 Ten facet mówi same frazesy. Chyba mu nie wierzysz?
wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (breath)oddech mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 After getting hit so hard, the football player had the wind knocked out of him.
wind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve)wić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The road winds up and down the mountain.
wind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (leave breathless)nie móc złapać tchu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 After so much running, the basketball player was winded and gasping for air.
wind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entwine)zwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He wound the cable tightly and put it in the drawer.
wind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set mechanism of: a watch)nakręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before watches had batteries, you had to wind them.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical vapour)gaz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The volcano emitted a lot of poisonous gas.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuel for cooking, heating)gaz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Erin bought a container of gas for the camp stove.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, abbreviation (gasoline: petrol)benzyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 John put some twenty dollars' worth of gas into his truck.
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (wind: fart, flatulence)wzdęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Jack passed gas in class by accident.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
gas adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (funny)rozśmieszający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accelerator)gaz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
gas,
UK: wind
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (intestinal gas pains) (potoczny)gazy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Erin had terrible gas that kept her up all night.
gas viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (chat, talk at length) (potoczny)gadać, paplać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Stop gassing and get back to work!
gas [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill with fumes)gazować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zagazować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The despot gassed his political enemies.
gas [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attack with gas)atakować kogoś gazem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaatakować kogoś gazem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  truć kogoś gazem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zatruć kogoś gazem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The enemy gassed our troops.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
wind | gas
AngielskiPolski
blast of wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gust)podmuch wiatru m + m
 A blast of wind blew the door shut and I could not get back in the house.
east wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wind from the east)wschodni wiatr przym. + m
fresh wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (positive change)zmiana na dobre
gentle wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light breeze)lekki powiew, lekki wiatr przym. + m
 A gentle wind filled the sails, and the boat slid smoothly from the harbour.
get wind of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hear rumours of)docierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
gust of wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden blast of wind)podmuch wiatru m + m
 The gust of wind caused the newspaper to fly in the air.
head wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wind blowing head-on)wiatr przeciwny m + przym.
 There was a strong head wind and so progress was slow.
howling wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud, strong wind)wyjący wiatr przym. + m
 Driving rain and a howling wind turned their trek across the moor into a dangerous nightmare.
icy wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extremely cold wind)lodowaty wiatr przym. + m
 You will need your scarf, hat and gloves because there is an icy wind blowing out there.
second wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (fresh burst of energy)drugi oddech przym. + m
 I thought I'd never finish the marathon, but I got my second wind after about 22 miles.
west wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wind blowing towards the east)zachodni wiatr przym. + m
 The west wind blows across the Atlantic Ocean carrying rain to the British Isles.
wind chill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increased chill caused by low temperature and wind)temperatura odczuwalna ż + przym.
 The wind chill factor makes it feel colder than it really is.
wind down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (run out of power)odprężać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odprężyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
wind down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (relax)relaksować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zrelaksować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 After work I have a drink to wind down.
wind energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power generated by the wind)energia wiatru ż + m
 The government should look into renewable sources such as wind energy.
wind farm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facility that generates electricity from wind)farma wiatrowa ż + przym.
wind instrument nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical instrument played with breath)instrument dęty m + przym.
 The world's oldest wind instrument is a flute found in a German cave.
wind power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the wind)energia wiatru ż + m
 Wind power is a viable alternative to energy from fossil fuels.
wind surfing,
windsurfing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sailboarding)wind surfing mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
wind turbine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine that generates electricity from wind)turbina wiatrowa ż + przym.
 The city is planning to erect around fifteen wind turbines on the site.
wind up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (become, end up)skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If we don't stop and ask for directions, we're going to wind up completely lost!
wind up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (anger, annoy) (potoczny)wkurzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)wkurzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't do that, you know it winds me up!
wind up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (bring to an end) (potoczny)zwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)zwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's time for lunch, I wish they would wind up this boring meeting!
wind-up,
windup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(mechanical)nakręcany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My children loved to play with simple wind-up toys.
wind-up,
windup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, slang (practical joke) (potoczny: żart)kawał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I don't believe this is happening to me. It must be a wind-up!
wind-up,
windup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, slang (irritating situation) (slang)masakra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's a real wind-up when my internet connection keeps cutting out every few minutes.
wind-up,
windup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (conclusion)zakończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
windbreak,
wind-break
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] that protects from wind)wiatrochron mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
windchill,
wind-chill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(air temperature equivalent to cooling effect of wind and temperature combined)temperatura odczuwalna ż + przym.
windsock,
wind sock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fabric tube used as wind vane)rękaw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wind' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: wind up the [watch, pocket watch, clock, toy], a [south, north, east, west] wind, the wind [speed, direction, force], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "wind" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wind'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.