wholesale

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhəʊlseɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhoʊlˌseɪl/ ,USA pronunciation: respelling(hōlsāl′)


Inflections of 'wholesale' (v): (⇒ conjugate)
wholesales
v 3rd person singular
wholesaling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wholesaled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wholesaled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wholesale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sales: bulk)hurtowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The retailer bought the goods from a wholesale merchant.
wholesale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (price of distributor)hurtowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I bought these TVs at wholesale rates.
wholesale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (large-scale)pełny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This philosopher's work gives a wholesale theory of personal freedom.
wholesale advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at bulk price)hurtowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I bought these goods wholesale.
wholesale advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (all together)hurtowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  hurtem przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Henry threw everything wholesale into the boot of the car.
wholesale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business)hurtownia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They started out in wholesale, but recently they opened a retail store.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wholesale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell in big quantities)sprzedawać coś hurtowo ndk. + przys.
  sprzedać coś hurtowo dk. + przys.
 This distributor wholesales shoes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
sell wholesale vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (offer for sale in bulk)sprzedawać hurtem ndk. + m
  sprzedać hurtem dk. + m
wholesale price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost of [sth] purchased in bulk)cena hurtowa ż + przym.
 The wholesale price is always much cheaper than the retail price.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wholesale' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the wholesale of [shirts, furniture, food, textiles], [bought, sold] the [shirts] on wholesale, sells wholesale for [$400], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "wholesale" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wholesale'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.