wet

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɛt/ ,USA pronunciation: respelling(wet)

Inflections of 'wet' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
wetter
adj comparative
wettest
adj superlative
Inflections of 'wet' (v): (⇒ conjugate)
wets
v 3rd person singular
wetting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wet
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wetted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wet
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
wetted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soaked)mokry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The rug was wet after the toilet overflowed.
 Dywanik był mokry po tym, jak przepełnił się sedes.
wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (moist, damp)wilgotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His mother put a wet cloth on his forehead to reduce the fever.
 Matka położyła mu wilgotną ściereczkę na czole, aby zmniejszyć gorączkę.
wet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dampen)moczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you wet it a little, the stain will come out.
 Jeśli zmoczysz to troszkę, to plama zejdzie.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rainy)deszczowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  mokro przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Is it still wet outside? I hope the weather clears up.
wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (freshly painted)świeżo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Caution! Wet paint.
 Uwaga! Świeżo malowane.
wet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (moisture)wilgoć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Close the door or you'll let in all the wet.
wet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (rainy weather)deszcz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You shouldn't go out in the wet without a coat.
wet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (urinate in: bed, nappy, etc.)moczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The baby wet her diaper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soaked, drenched)przemoknięty, zmokły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The rain got my clothes all wet.
all wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US slang (completely wrong)zły, nieodpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
be wet behind the ears vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have little experience) (przenośny)być zielonym posił. + przym.
 That's a laugh, you, trying to give me advice about women when you are still wet behind the ears.
be wet behind the ears vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (animal just born)być nowonarodzonym posił. + przym.
dripping wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (drenched)okapujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The girls were dripping wet when they came in from the rainstorm.
get wet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become damp or soaked)przemakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemoknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't forget your umbrella or you'll get wet.
get wet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (woman: be sexually excited)wilgotnieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwilgotnieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
soaking wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sodden, soaked)przemoczony, przemoknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I forgot my umbrella and by the time I got home I was soaking wet.
sopping wet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (soaked, dripping)przesiąknięty wilgocią przym. + ż
  całkiem mokry
 The cat came into the house sopping wet from sitting in the rain.
wet blanket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (person: spoilsport) (potoczny)sztywniak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)psuja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Auntie Edna's always a wet blanket at family parties.
wet nurse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman hired to breastfeed another's child)mamka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It was quite common for noblewomen to hire a wet nurse.
wet season nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extended annual period of rain)pora deszczowa ż + przym.
 If you're planning a holiday in Asia it's best to avoid the wet season.
wet snow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slush)rozmokły śnieg przym. + m
 The wet snow made a squelching noise as the man walked along.
wet weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of rain)deszczowa pogoda przym. + ż
 This summer has been bad, nothing but wet weather almost every day.
wetsuit,
wet suit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(diver's rubber outfit)strój do nurkowania wyr.
  kombinezon płetwonurka m + m
 The police put on wetsuits to search for the victim in the icy river.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wet' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: wet [the bed, her pants], the wet from the [soil, earth, rainfall], wet [weather, nurse, cut, wipes], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "wet" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wet'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.