well

Listen:
 [ˈwɛl]


Inflections of 'well' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
Some senses of the adverb "well" are invariable.
better
adv comparative
best
adv superlative
Na tej stronie: well, we'll

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (properly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The job has been done well.
 Ta praca została dobrze zrobiona.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (satisfactorily)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Things are going well lately; we have no unmet needs. The meeting went well, with no major difficulties.
 Ostatnio wszystko idzie dobrze; nie mamy żadnych niespełnionych potrzeb.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (adequately)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We are well supplied with food.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (clearly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  jasno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The professor explained the material well, and we all understood the theory.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (person: with intimacy)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I know him well.
 Znam go dobrze.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (thoroughly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dokładnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The instructions tell us to mix the ingredients well before adding eggs.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a great extent)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I understood him well, but still had a few questions.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He is well aware of his responsibilities.
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in good health)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was sick yesterday, but I am well today.
 Wczoraj byłem chory, ale dziś czuję się dobrze.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (good, fine)w porządku przyim. + m
 All is well in our town today.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, without doubt)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Undoubtedly, he was well pleased to see her.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in good humour, happily)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It was rather a cruel prank, but he took it well.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correct, the right thing)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You did well by telling the doctor the truth.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (good financially)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We did well with that investment.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (indignation)eh wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  no pięknie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well! I see you haven't had time to clean the house.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise)no, no wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well! I never expected to run into you here!
Well? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (impatient for response)no wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  no więc wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well? What do you have to say?
well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (filler word, pause)cóż part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
  no cóż part. + part.
 Well, I'll see what I can do.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oil source)szyb mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They have thousands of wells in Saudi Arabia.
 W Arabii Saudyjskiej mają tysiące szybów.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural water source)studnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This house gets its water from a well.
 Ten dom czerpie wodę ze studni.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: stairs, elevator)klatka schodowa ż + przym.
 They built the well in the centre of the building, and it has both stairs and a lift.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for liquid)kałamarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The ink was kept in a well.
well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (liquid: surge)płynąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Blood welled from the wound.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
we'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (we will)tłumaczenie niedostępne
 We'll meet you outside the cinema.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Czasowniki złożone
well | we'll
AngielskiPolski
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (water: spring up)zbierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The little girl dug a hole in the sand and watched the water well up in it.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (tears: spring up)napływać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  napłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zbierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Tears welled up in Tina's eyes when she heard the news.
well up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: emit tears, weep)płakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapłakać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Joanna welled up when she thought about her father.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
well | we'll
AngielskiPolski
a job well done nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task that is performed well)dobrze wykonana praca wyr.
 Congratulations on a job well done!
act well vi + adv (actor: be convincing)dobrze grać przys. + ndk.
  dobrze zagrać przys. + dk.
 Little Johnny acted so well in the school play, I'm sure he'll grow up to win an Oscar.
all is well that ends well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (stated when a difficult matter is resolved happily or successfully)wszystko dobre, co się dobrze kończy
artesian well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well with natural outflow)studnia artezyjska ż + przym.
 This artesian well has been flowing for over one hundred years.
as well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also)też, także part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 William invited not only Sue to the party, but her sister as well.
as well as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in addition to)zarówno jak
 Our neighbor brought cake as well as juice for everyone.
augur well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be a good omen)dobrze wróżyć przys. + ndk.
 Your tardiness does not auger well for your scholastic future.
do well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be successful)odnosić sukces ndk. + m
  odnieść sukces dk. + m
 As executive director of the foundation he's done well by doing good.
do well for yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be successful)odnosić sukces ndk. + m
  odnieść sukces dk. + m
 You're a doctor driving a Bentley; you've done well for yourself.
do well to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be wise)dobrze zrobić, dobrze postąpić przys. + dk.
 You would do well to heed her advice.
doing well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thriving, flourishing)kwitnący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He is doing well in his new job.
doing well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (recovering)tłumaczenie niedostępne
 A month after her car accident, Mary is doing well.
get on well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be friends)być na dobrej stopie zwrot posił.
 Rick and Steve get on well.
get on well with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be friends)tłumaczenie niedostępne
 I get on well with my sister.
get well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recover from illness or injury)wracać do zdrowia
  powracać do zdrowia
 I'm sorry you're ill; get well soon.
get well soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing wish for recovery)wracaj do zdrowia
 I heard you came down with the flu. Get well soon!
go down well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (news: be welcome)dobrze przyjmować przys. + ndk.
  dobrze przyjąć przys. + dk.
 News of an increase in profits went down well with investors in the company.
go well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (favorable outcome)udać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Ruth's meeting with her boyfriend's parents went well.
hail-fellow-well-met adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." archaic (friendly but insincere)tłumaczenie niedostępne
"Well,
I'll be damned!",
also US: "Well,
I'll be darned!"
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
potentially offensive, slang (surprise, disbelief) (potoczny)niech mnie szlag trafi wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well, I'll be damned; if it isn't my long-lost sister!
just as well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (fortunate)na szczęście przyim. + n
 It's just as well I retired before they changed all the duties of my job.
know damn well [sth],
know damn well that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, potentially offensive (be aware)doskonale wiedzieć przys. + dk.
 Don't play coy with me, you know damn well what I'm talking about!
know full well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be very much aware)wiedzieć świetnie dk. + przys.
 He knew full well that what he was doing was illegal, but it didn't stop him.
live well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be comfortably well off)żyć dobrze ndk. + przys.
 We're not rich, but we live well.
may,
may well
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(even though)chociaż spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 She may well be your best friend, but she doesn't have the right to speak to you like that.
 Chociaż jest twoją najlepszą przyjaciółką, nie ma prawa mówić do ciebie w ten sposób.
may well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (might very possibly)mieć duże szanse na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 They may well win the tournament.
 Mają duże szanse na wygranie turnieju.
mean well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have good intentions)mieć dobre intencje zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Even though you meant well, what you said was hurtful.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have no reason not to)jak najbardziej part. + przys.
 I might as well go with you.
 Jak najbardziej mogę pójść z tobą.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would be the same)równie dobrze przys. + przys.
 It might as well be winter, with all this cold wet weather we're having.
 Równie dobrze mogłaby być zima z całą tą zimną deszczową pogodą, którą mamy.
not well founded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not based on fact)nieuzasadniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The evidence against John was not well founded, so he avoided prosecution. Your optimism about the stock market was clearly not well founded.
note well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (nota bene, please note)uwaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Please note well the deadlines for submitting your work.
oh well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing resignation)trudno
oil well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (petroleum mine)szyb naftowy m + przym.
 Their oil well turned out to be a gusher, producing over 1,200 barrels a day.
pretty well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (quite successfully)całkiem dobrze przys. + przys.
 I think that went pretty well. We worked pretty well together.
pretty well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (almost completely)całkiem dobrze przys. + przys.
 He pretty well won the game single-handedly.
quite well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a fairly high standard)całkiem nieźle przys. + przys.
 James did quite well in his exam.
reasonably well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quite successfully)całkiem dobrze przys. + przys.
 Though I'm not an expert, I can cook reasonably well.
relate well to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get along with [sb])utrzymywać dobre relacje z kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 For a teenager she relates well to adults.
sit well with [sb],
stand well with [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
colloquial (be accepted) (kolokwialny)pasować komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This situation doesn't sit well with me.
sleep well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a restful sleep)dobrze wysypiać się przys. + ndk.
  dobrze wyspać się przys. + dk.
 I felt really good in my new house, so I slept well that night.
sleep well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (have a restful sleep)dobrze spać przys. + ndk.
speak well of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (praise)mówić dobrze o zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You need your clients to speak well of you to their friends and acquaintances.
that's all very well,
but
informal (nevertheless, even so)wszystko pięknie ale wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 That's all very well, but it still doesn't explain why you didn't finish the work.
that's all well and good,
but
informal (nevertheless, even so)wszystko pięknie i ładnie ale wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 That's all well and good, and I enjoy talking to your granny, but isn't it about time we left for the movies ?
very well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (successfully)bardzo dobrze przys. + przys.
 He patched the hole in the wall very well: you'd never know it was there.
very well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing consent)zgoda wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Very well, then: you may go out tonight, but you must be home by midnight.
water well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole dug to obtain water)studnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
well away from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a good distance from, clear of) (potoczny)kawał drogi z
 After the argument, they decided to stay well away from each other.
well balanced,
well-balanced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in good proportion)zrównoważony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 In order to stay healthy it is important to eat a well-balanced diet.
well balanced,
well-balanced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative ([sb]: stable)zrównoważony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
well behaved,
well-behaved
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(child: good, not naughty)grzeczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your dog's so well-behaved - it never seems to bark.
well built,
well-built
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(structure: solid, stable)solidny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 From a distance she could see the workers were handsome and well built.
well built,
well-built
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: heavy, large)dobrze zbudowany przys. + przym.
well done interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (congratulations)gratulacje
 You got an A on the test? Well done!
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(commonly accepted)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 It is a well-known fact that summers can be hot.
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(famous)sławny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Most actresses and actors are well known all around the world.
well liked,
well-liked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(popular)popularny, lubiany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Anchovies are not well liked by most people. Trisia is well-liked by all her classmates.
well made,
well-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sturdy, built to last)solidny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 He was a very well-made young man indeed.
well made,
well-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(finely crafted)dobrze zrobiony przys. + przym.
 Only master craftsmen can produce well-made furniture.
well off,
well-off
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(wealthy) (potoczny)ustawiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 They must be well-off if they can afford to buy that expensive house!
well over (a lot more or higher than)znacznie więcej niż wyr.
 You've made well over the average score on the test. The boy was only 15, but he was already well over 2m tall.
well paid,
well-paid
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: earning high salary)bardzo dobrze wynagradzany wyr.
  otrzymujący wysokie wynagrodzenie wyr.
 The well-paid banker has a big house and a nice car.
well paid,
well-paid
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(work: earning high salary)dobrze płatny przys. + przym.
 Finding well-paid work can be difficult if you don't have the right qualifications.
well rounded,
well-rounded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: having varied abilities)skompletowany, wykończony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 As a well-rounded individual, John excels in school as well as in sports and music.
well to do,
well-to-do
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(wealthy, rich)zamożny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His clothing made him look rather well to do, his accent said otherwise.
well-being nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (health, happiness)zdrowie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  dobrobyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Parents should ensure the well-being of their children.
well-brought-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taught etiquette as child)dobrze wychowany przys. + przym.
well-done,
well done
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(steak: cooked right through)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after a noun
 I don't like my steak cooked well done because it tastes burnt.
well-dressed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expensive, clean clothing)dobrze ubrany przys. + przym.
well-educated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high level of education)dobrze wykształcony przys. + przym.
 Amy wants a boyfriend who is rich, handsome, funny, and well-educated.
well-established adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (since long ago)ugruntowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
well-known fact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] of which many people are aware)rzecz oczywista ż + przym.
 A well known fact is that smoking causes cancer.
well-mannered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (polite, courteous)dobrze wychowany przys. + przym.
well-meaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having good intentions)mający dobre intencje wyr.
 She is well meaning, but can be a bit annoying.
 Ona ma dobre intencje, ale może trochę irytować.
wishing well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well for dropping coins into)fontanna życzeniowa ż + przym.
 I dropped a coin into the wishing well, hoping all my dreams would come true. The coins in the wishing well are collected and given to charity.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'well' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [an oil, a water, a gas] well, well [informed, educated, behaved, mannered], [a stair, an elevator, a service] well, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "well" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'well'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.