welcoming

Listen:
 [ˈwɛlkəmɪŋ]


From the verb welcome: (⇒ conjugate)
welcoming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: welcoming, welcome

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (receptive)witający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tom opened the door and gave his guests a welcoming smile.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
welcome interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)witamy wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Welcome! The drinks are over here.
 Witamy! Napoje są tutaj.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (happily received)mile widziany przys. + przym.
 She was welcome at the party.
 Ona była mile widziana na przyjęciu.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consented to by others)mieć pozwolenie ndk. + n
 You are welcome to use my washer if you have dirty clothes.
 Masz pozwolenie na użycie mojej pralki jeśli masz brudne ubrania.
welcome vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet gladly)witać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powitać, przywitać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We welcomed her to the party.
 Powitaliśmy ją na przyjęciu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agreeable)przyjemny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  mile widziany przys. + przym.
 This sunny weather is a welcome change after days of rain.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without obligation for thanks) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 You are very welcome!
 Ależ nie ma za co!
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (received gladly)mile widziany przys. + przym.
 It was a welcome gift.
welcome nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (friendly greeting)powitanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The welcome was warm and genuine.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'welcoming' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a welcoming [man, woman, family, host], a welcoming and kind face, with a welcoming (look on his) face, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "welcoming" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'welcoming'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.