weight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈweɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/weɪt/ ,USA pronunciation: respelling(wāt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (relative heaviness)ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Measure the weight of these two objects and tell me which one is heavier.
 Zmierzcie ciężar tych dwóch obiektów i powiedzcie mi, który jest cięższy.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (heaviness)ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Its weight was sufficient to hold the door open.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (how much a body weighs)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I try to maintain a healthy weight.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body mass)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 How much weight did you lose after you cut out sugar from your diet?
 Ile straciłeś na wadze po wyeliminowaniu cukru z diety?
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body: excess fat)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 No matter how much I diet, I can't seem to shift this weight.
 Bez względu na to, ile jestem na diecie, nie jestem w stanie zrzucić wagi.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (measure of weight)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What system of weights and measures do they use in the UK?
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (block used with scales)ciężarek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Old scales used little weights to balance the goods purchased.
 W starych wagach wykorzystywano małe ciężarki do ważenia nabytych towarów.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (weight training: dumbbell)ciężarek, ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He grabbed the thirty-kilogram weights for his chest exercises.
 Złapał trzydziestokilogramowe ciężarki do ćwiczenia klatki.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy element in a mechanism)obciążnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)ciężarek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The weights in this grandfather clock need replacing.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paperweight, etc.) (przenośny)hamulec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The book was used as a weight to hold the door open.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (burden) (przenośny)ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Looking after both elderly parents was a heavy weight on her shoulders.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (significance)znaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (przenośny)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I don't apply any weight to the age of the candidates. The best man will get the job.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (solemnity)powaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The priest spoke at the funeral with great weight and respect.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, figurative (influence)wpływ mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She holds considerable weight in his decision-making.
 Ona ma znaczący wpływ na jego podejmowanie decyzji.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (majority)przewaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The weight of the majority was so strong that there was no problem passing the legislation.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics: shot)kula żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In the shot put, you have to throw the weight as far as possible.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (category in boxing)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Mohammad Ali boxed in the heavy weight division.
 Mohammad Ali boksował w wadze ciężkiej.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (statistics: coefficient)waga statystyczna ż + przym.
 The analysis shows that income has considerable weight in who buys expensive cars.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply weight to)obciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We need to weight down the edges of the rug.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold down with a weight)obciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He weighted down the papers with the book.
weight [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (burden)obarczać kogoś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obarczyć kogoś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please don't weight me with all your problems.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (statistics: apply a coefficient to)przydzielić czemuś wagę statystyczną zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The numbers were weighted to reflect population density.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
body weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount a person weighs)waga ciała ż + n
 The body-mass index is a ratio of a person's body weight to his height.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (burden)zmartwienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  troska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(weight of vehicle without a load)masa własna ż + przym.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(DW; fixed weight of structure or equipment)masa własna ż + przym.
deadweight,
dead weight,
dead-weight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] heavy, motionless)bryła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
feel the weight of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (be burdened by)być obciążonym posił. + przym.
 When he saw the negative test result he felt the weight of the world lift off of his shoulders.
gain weight (US),
put on weight (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(get fatter, heavier)przybierać na wadze zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przybrać na wadze zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Most college students gain weight during their first year of school. I've put on so much weight, my trousers won't do up!
gross weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total weight of goods and their container)waga brutto ż + n
lightweight,
light-weight,
light weight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sport: lightweight contender)bokser wagi lekkiej wyr.
 The new lightweight looks like serious competition for the champion.
lose weight v (slim, become slimmer)zrzucać wagę, tracić wagę ndk. + ż
  zrzucić wagę, stracić wagę dk. + ż
 If you want to lose weight, eat less and exercise more.
net weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight of goods minus packaging)waga netto ż + n
throw his weight around v informal, figurative (be overly authoritative)rozstawiać wszystkich po kątach
 Charles is a bossy guy who likes throwing his weight around.
weight control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dieting)kontrola wagi ciała wyr.
 Weight control is a multi-million pound industry these days.
weight lifting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: competition to lift barbells)podnoszenie ciężarów n + m, l.mn.
 Hoskins is in training for the Olympic weight lifting competition.
weight lifting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exercise: training with weights) (potoczny)wyciskanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Weight-lifting builds muscle and strengthens your heart.
weight loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slimming)utrata masy ż + ż
 Her sudden weight loss worried her friends.
weight training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lifting barbells for fitness)podnoszenie ciężarów n + m, l.mn.
 He stays in shape by running and doing weight training.
weightlifter,
weight-lifter,
weight lifter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(athlete who lifts weights)sztangista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The weightlifter is training for the Olympic Games.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weight' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: weight the [results, question], weight [loss, gain, restrictions], weighted to [reflect, represent, adjust], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weight" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weight'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.