weep

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwiːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wip/ ,USA pronunciation: respelling(wēp)


Inflections of 'weep' (v): (⇒ conjugate)
weeps
v 3rd person singular
weeping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wept
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wept
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: weep, wept
'weep' jest alternatywnym terminem dla 'wept'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'weep' is an alternate term for 'wept'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cry)płakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  szlochać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  łkać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The man was weeping in a corner of the waiting room.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
weep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (crying spell)popłakać sobie ndk. + zaim.
 Mary felt better after having a weep.
 Mary poczuła się lepiej, kiedy sobie popłakała.
weep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (medical: exude fluid)sączyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Conjunctivitis tends to make the eye weep.
weep for [sb/sth] vi + prep figurative (mourn, grieve for)opłakiwać kogoś/coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The nation wept for the terrorism casualties.
weep for [sb/sth] vi + prep (shed tears for)opłakiwać kogoś/coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Bill's family and friends went on weeping for him long after his funeral.
weep over [sth/sb] vi + prep (shed tears about)płakać z jakiegoś powodu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Rose is such a sensitive child; she'll weep over any little thing.
weep for [sth],
weep with [sth]
vi + prep
(shed tears because of)płakać z czegoś ndk. + przyim.
 Agnes isn't sad; she is weeping for joy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wept,
weep
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(weep: simple past)tłumaczenie niedostępne
 Sheila wept as she talked about her late husband.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weep' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: burst out into a weep, have a weep in [bed, the corner], had a weep about the [breakup, accident], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weep" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weep'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.