weekly

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwiːkli/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈwikli/ ,USA pronunciation: respelling(wēklē)

Inflections of 'weekly' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": weeklies

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weekly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (occurring once per week)tygodniowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  cotygodniowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We have a weekly team meeting at work.
weekly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calculated by the week)tygodniowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Lydia's weekly wages barely cover all her expenses.
weekly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a weekly basis)tygodniowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  co tydzień zaim. + m
 Janet visits her mother weekly.
weekly nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (weekly publication)tygodnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Glenn is a journalist and writes for a weekly.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
twice-weekly publication nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] published two times a week)dwutygodnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
weekly newspaper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news publication printed once a week)tygodnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Weekly newspapers are struggling due to the advent of the internet.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weekly' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [local, city, regional, national, free] weekly, a [British] weekly, is the [editor, director] of the weekly, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weekly" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weekly'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.