weed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwiːd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wid/ ,USA pronunciation: respelling(wēd)

Na tej stronie: weed, wee

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (unwanted plant)chwast mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This garden's full of weeds.
 Ogród jest pełen chwastów.
weed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug: marijuana) (slang)zioło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Do you want to buy some weed? He sat in his rocking chair smoking his weed.
 Czy chcesz kupić trochę zioła?
weed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull weeds)pielić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you help me weed the garden?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
weed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seaweed)wodorost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He put some weeds in his aquarium, to great effect.
weed [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (eliminate)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (przenośny)wypleniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)wyplenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We need to weed all the poor performers from the company.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wee viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK, informal (urinate)sikać, siusiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nasiusiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wysikać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Harry went outside to wee on the compost.
wee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (urine)mocz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kolokwialny)siusiu, siku nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The doctor took a sample of wee for testing.
wee adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very small)maleńki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  maciupki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The wee child had to sit on a pile of cushions to reach the table.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
weed | wee
AngielskiPolski
weed [sb] out,
weed out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (remove [sb] unwanted)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Why don't you weed out the poor performers by raising performance standards?
weed out [sth],
weed [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (eradicate [sth](przenośny: eliminować)wypleniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyplenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We're not going to weed out all the bad influences by stopping the free flow of information.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
weed | wee
AngielskiPolski
dill weed,
dillweed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant: aromatic herb)koper mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Dill weed is often used in eastern European cookery.
jimson weed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (loco weed: plant with toxic and hallucinogenic effects.)bieluń dziędzierzawa ż + przym.
 He has written in detail about his experimentation with jimson weed in northern Mexico.
loco weed,
locoweed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant: jimson)bieluń dziędzierzawa ż + przym.
weed killer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (herbicide: plant-destroying chemical)środek chwastobójczy m + przym.
 Vinegar can be used as a weed killer but may also kill other plants.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: weed the [garden, lawn, flower beds], [overgrown, messy, withering, brown] weeds, weed [spray, killer, remover], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.