wedge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɛdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(wej)

Inflections of 'wedge' (v): (⇒ conjugate)
wedges
v 3rd person singular
wedging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wedged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wedged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (V-shaped block)klin mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Polly pushed a wedge under the door to hold it open. The stonemason drove a wedge into the block of stone to split it.
wedge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stick into)klinować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaklinować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Alan wedged the book between the others on the shelf.
wedge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure with a wedge)klinować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaklinować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Peter wedged the door to make sure it didn't swing closed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of golf club)kij wedge m + m
 The golfer chose a wedge for her next shot.
 Golfista wybrał kij wedge do następnego uderzenia.
wedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (triangular piece of [sth]; cake, etc.)trójkątny kawałek przym. + m
  klin mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Dan served his guests coffee with a wedge of cake each.
wedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (shoe with wedge heel) (potoczny)koturn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  but na koturnie wyr.
 Nancy was wearing wedges.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
wedge in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert into tightly fitting space)klinować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaklinować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wedge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [flew, attacked] in a wedge formation, a [wooden, metal, lead, steel] wedge, a [door, window, tripod] wedge, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "wedge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wedge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.