webbing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛbɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈwɛbɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(webing)

From the verb web: (⇒ conjugate)
webbing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: webbing, web

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
webbing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duck, frog: skin between toes)błona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Ducks have webbing on their feet to help them swim.
webbing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong fabric woven in strips)pas parciany m + przym.
 The backpack has webbing on its front and sides.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spider)pajęczyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The webs over the window suggest no one is living here.
 Pajęczyny w oknach nasuwają myśl, że nikt tu nie mieszka.
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (network) (przenośny)sieć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We're all part of a web of relationships.
 Wszyscy jesteśmy w sieci związków.
the web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (internet) (potoczny)Internet, internet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I bought the tickets on the web.
 Kupiłem te bilety w internecie.
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skin between toes)błona pławna ż + przym.
 Ducks have webs between their toes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric)zwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  bela żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 One web of cloth can make several curtains.
web n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (printing: press)zwojowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)rolowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They used to use web presses.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "webbing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'webbing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.