web

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'web', 'Web': /ˈwɛb/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɛb/ ,USA pronunciation: respelling(web)

Inflections of 'web' (v): (⇒ conjugate)
webs
v 3rd person singular
webbing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
webbed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
webbed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spider)pajęczyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The webs over the window suggest no one is living here.
 Pajęczyny w oknach nasuwają myśl, że nikt tu nie mieszka.
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (network) (przenośny)sieć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We're all part of a web of relationships.
 Wszyscy jesteśmy w sieci związków.
the web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (internet) (potoczny)Internet, internet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I bought the tickets on the web.
 Kupiłem te bilety w internecie.
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skin between toes)błona pławna ż + przym.
 Ducks have webs between their toes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric)zwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  bela żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 One web of cloth can make several curtains.
web n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (printing: press)zwojowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)rolowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They used to use web presses.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
browser,
web browser,
internet browser
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internet navigation software)przeglądarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Everyone has their own preferred browser.
spider web,
UK: spider's web
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (structure spun by spider)sieć pajęcza ż + przym.
 I hate running into spider webs in the forest.
spiderweb,
spider web,
spider's web
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(structure spun by a spider)pajęczyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The hikers encountered many spiderwebs on the little-used trail.
surf the web v informal (browse the internet)przeglądać sieć ndk. + ż
  przejrzeć sieć dk. + ż
 I generally surf the web instead of watching television.
web designer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (creator of internet pages and sites)projektant stron internetowych wyr.
web of intrigue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (complex plot, mystery) (przenośny)sieć intryg ż + ż, l.mn.
 Tom Clancy writes novels about webs of intrigue involving domestic and foreign governments.
web page,
webpage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internet document)strona internetowa, witryna internetowa ż + przym.
 The band posts announcements, photos, and concert dates on their webpage.
website,
web site,
Web site
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internet page, pages)strona internetowa ż + przym.
 A lot of TV adverts these days invite viewers to visit the company's website.
World Wide Web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet, the Net)internet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The World Wide Web was developed as a way of sharing research papers.
www,
WWW
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
acronym (World Wide Web) (skrót)www nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Tim Berners-Lee was the inventor of the WWW.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'web' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [spider, spider's] web, web [results, hosts, stats, rankings, design], on the World Wide Web, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "web" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'web'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.