weaving

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwiːvɪŋ/

From the verb weave: (⇒ conjugate)
weaving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: weaving, weave

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weaving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity)tkanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The weaving had tired Silas.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make [sth] by interlacing)tkać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utkać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Silas was weaving at his loom when the blacksmith called at his cottage.
weave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fabric: make by weaving)tkać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utkać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Harriet wove the silk into a fine piece of cloth.
weave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baskets, etc.: make by interlacing)pleść coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upleść coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Liam wove the willow into baskets.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
weave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric pattern)plecionka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I like the weave of this jumper.
weave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fake hair)treska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  doczepiane loki przym. + m, l.mn.
 The young woman asked the hairdresser for a weave.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (vehicle: move in a zigzag)jechać zygzakiem ndk. + m
  pojechać zygzakiem dk. + m
 The motorbike was weaving between the cars.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: move in a zigzag)zataczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zatoczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The drunken man was weaving as he walked.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (road, river: twist and turn) (przenośny)wić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The river wove through the valley.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weaving' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [fabric, silk, wool, cotton] weaving, the weaving of [fabric], [basket, rug, carpet] weaving, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weaving" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weaving'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.