weave

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwiːv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wiv/ ,USA pronunciation: respelling(wēv)

Inflections of 'weave' (v): (⇒ conjugate)
weaves
v 3rd person singular
weaving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wove
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (All usages)
weaved
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Usually only when talking about side-to-side movement—e.g. "The motorbike weaved through the traffic.")
woven
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (All usages)
weaved
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Usually only when talking about side-to-side movement—e.g. "The motorbike had weaved through the traffic.")
Na tej stronie: weave, wove
'weave' jest alternatywnym terminem dla 'wove'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'weave' is an alternate term for 'wove'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make [sth] by interlacing)tkać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utkać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Silas was weaving at his loom when the blacksmith called at his cottage.
weave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fabric: make by weaving)tkać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utkać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Harriet wove the silk into a fine piece of cloth.
weave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baskets, etc.: make by interlacing)pleść coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upleść coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Liam wove the willow into baskets.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
weave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric pattern)plecionka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I like the weave of this jumper.
weave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fake hair)treska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  doczepiane loki przym. + m, l.mn.
 The young woman asked the hairdresser for a weave.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (vehicle: move in a zigzag)jechać zygzakiem ndk. + m
  pojechać zygzakiem dk. + m
 The motorbike was weaving between the cars.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: move in a zigzag)zataczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zatoczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The drunken man was weaving as he walked.
weave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (road, river: twist and turn) (przenośny)wić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The river wove through the valley.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wove,
weave
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(weave: simple past)tłumaczenie niedostępne
 The women wove their own cloth.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
weave | wove
AngielskiPolski
twill,
twill weave
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(weave pattern)splot skośny m + przym.
 I like the twill of Austin's new hat.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'weave' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [tight, loose, fine, thick] weave, different [patterns, styles, types] of weave, [cloth, fabrics, silk] of a fine weave, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "weave" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'weave'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.