we

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈwiː/, weak: /wi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wi/ ,USA pronunciation: respelling(wē)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (plural nominative of I)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 We are going to the cinema.
 My idziemy do kina.
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (people, in general terms)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Oh, we don't do that here in Spain.
 Ach, my tego nie robimy w Hiszpanii.
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (myself and [sb] else)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Jenny and I? We are going to the park.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (royal)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 We wear this crown by right and by law.
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (editorial)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 We oppose the proposed law, wrote the editor in his newspaper.
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphasis, apposition)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 We warriors are brave and proud.
we pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." jocular, condescending (you)my zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 How are we feeling today?
 Jak się dzisiaj czujemy?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
here we go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (we are beginning)zaczynamy
 “Here we go!” said Dad, turning the key in the ignition.
until we meet again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (goodbye for now)do zobaczenia przyim. + n
until we meet again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for now, until our next meeting)do zobaczenia przyim. + n
we'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (we will)tłumaczenie niedostępne
 We'll meet you outside the cinema.
we're contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (we are)jesteśmy ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We're going to Spain for our holidays this year.
we've contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (we have) (forma skrócona; brak odpowiednika)-
 We've been waiting for at least half an hour.
 Czekamy od co najmniej pół godziny.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'we' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "we" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'we'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.