way

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈweɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/weɪ/ ,USA pronunciation: respelling(wā)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
way,
way of doing [sth],
way to do [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(manner)sposób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is more than one way to make a cup of tea.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Which way did you go to get here?
 Którą drogą tutaj dotarliście?
the way,
the way that,
the way in which
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(method of doing [sth])sposób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Show me the way you knead dough.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preferred method)sposób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is the way to do it.
way to do [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (means)sposób na zrobienie czegoś wyr.
 The way to accelerate the project is to add staff.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance)daleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Chicago is a long way from here.
 Chicago jest daleko stąd.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (divisions, parts)część żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We divided the dessert three ways.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street name)way żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The street I live on is called Artren Way.
 Ulica, przy której mieszkam nazywa się Artren Way.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (route)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There is a way through the mountains ten kilometres south of here.
 Dziesięć kilometrów na południe stąd jest droga przez góry.
the way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preferred, recognised route)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I don't know the way to the pharmacy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very much)o wiele przyim. + przys.
 Your piece of cake is way bigger than mine. That's way more than I can spend.
way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (extremely) (potoczny)strasznie, okropnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Sitting at home doing schoolwork on a Friday night is way depressing.
way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (far)daleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  odległy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That's way into the future.
 To odległa przyszłość.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (characteristic)zwyczaj mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 His ways are odd and eccentric.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highway)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We went by the old Roman way.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (passage)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Follow the way through the woods.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aspect)stopień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  wymiar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In some ways I agree with you.
 Do pewnego stopnia zgadzam się z tobą.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (course)droga, trasa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The way to Boston is a major highway.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (condition, mood)stan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is in a bad way today.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (habit)zwyczaj mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He has a way of always losing his keys.
 On ma zwyczaj gubienia kluczy.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mode, style)styl mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The modern way uses brighter colours.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (experience)przydarzyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 That is the worst thing that ever came my way.
way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (path) (przenośny)droga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He's grumpy today. I'd stay out of his way if I were you.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance)daleko stąd przys. + zaim.
 A long way off, you could just see the lights from a distant village.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (distant, far away)daleko stąd przys. + zaim.
 Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, colloquial (in the distant future)w dalekiej przyszłości wyr.
 My sixtieth birthday is still a long way off.
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (the full distance)do końca przyim. + m
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the entire journey to)przez całą drogę wyr.
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the full distance to)przez całą drogę wyr.
 He sang and danced all the way to school.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (emphatic: a long way)aż do
 You want me to carry this all the way back to the house?
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (over the course of a route)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the course of events)w trakcie przyim. + m
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
any way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (some means)jakimś sposobem zaim. + m
 Is there any way you could make your essay more interesting?
any which way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in any way)którędy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm not going shopping for you, any which way!
any which way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in any direction)którędy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The wind keeps blowing the smoke any which way.
any which way,
any old way
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (haphazardly, randomly)którędy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She used to load the dishwasher any which way.
Appian Way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Roman road in Italy)Via Appia
 Leaving Rome, we saw many pedestrians on the Appian Way.
by the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (incidentally)przy okazji przyim. + ż
  a propos
 By the way, have you seen this before?
by way of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (going through)przez, poprzez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She flew from Khartoum to Kathmandu by way of Dubai.
by way of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (by means of)drogą żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
by way of example advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as an example)za przykładem przyim. + m
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (path: remove obstacles)torować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przetorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They took out the old walnut grove to clear the way for the bypass.
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remove obstacles)torować drogę ndk. + ż
 City council approval cleared the way for the new mall.
edge your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go slowly)posuwać się ndk. + zaim.
  posunąć się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The climber edged his way along the narrow ledge in the cliff face.
either way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whichever is true)wszystko jedno
 He may or may not have been insured: either way, you can still make a claim.
elbow in,
elbow your way in
vi + adv
figurative, informal (force way in)wpychać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wepchnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 A man in the crowd shouted at me for elbowing in.
every way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all aspects)w każdy sposób
 The new system is functioning perfectly in every way.
feel your way along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (proceed tentatively)iść na wyczucie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na wyczucie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She felt her way along the corridor in the dark.
find a way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (devise the means or solution to [sth])znaleźć sposób dk. + m
 I don't know how I'll do it, but I'll find a way.
force your way in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enter by physical force)wchodzić siłą ndk. + ż
  wejść siłą dk. + ż
 She attempted to keep him outside of the house, but he forced his way in.
get in the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be an obstacle)przeszkadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszkodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I couldn't see much of the parade because a tall fat man got in the way.
get out of the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (move aside)schodzić z drogi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zejść z drogi zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The truck finally got out of the way and I was able to turn right.
get [sth] out of the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (task: complete)schodzić z drogi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zejść z drogi zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let's get the cleaning out of the way: then we can do something fun.
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (driving: yield, give priority to)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Drivers should always give way when there are pedestrians about.
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, collapse, break under pressure)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bridge columns couldn't resist the strong current and ended up giving way.
give way to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: yield to, give priority to)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give way to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give in to: [sb], [sth])ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go all the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (have sex) (seks)iść na całość zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na całość zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He wanted to go all the way but she said no.
go all the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (completely fulfil expectations)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ukończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go out of your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make effort)tłumaczenie niedostępne
 Don't go out of your way to bring me the book: I don't need it today. She went out of her way to help me.
go out of your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take detour)tłumaczenie niedostępne
 It is the best bakery in town, and it is worth going out of your way to get your bread there.
go the other way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take a different direction)iść w drugą stronę
  pójść w drugą stronę
go the other way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take the opposite direction)iść w przeciwnym kierunku
  pójść w przeciwnym kierunku
 He did what a lot of politicians do. He feinted one way and intended to go the other.
Have it your way,
Have it your own way
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, disapproving (resignation)tłumaczenie niedostępne
 OK, have it your way; I'm through arguing with you. You don't want pepperoni on the pizza? Fine, have it your own way.
in a bad way adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unwell, in a poor state)niedobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Paul was in a bad way after his motorbike accident.
in a bad way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having a negative effect)niedobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Luka is behaving in a bad way which is affecting the other children in his class.
in a big way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very much, greatly)wielce przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 If we lose the contract, it will hurt us in a big way.
in a brotherly way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an affectionate, fraternal way)w braterski sposób wyr.
 There was nothing homoerotic about their greeting, they just hugged each other in a brotherly way.
in a friendly way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (cordially, warmly)serdecznie przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I greeted him in a friendly way.
in a roundabout way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (circuitously, long-windedly)pośrednio przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 What I'm trying to ask, in a roundabout way, is whether you'd like to go out with me tonight?
in a small way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly, somewhat)lekko, trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Being suspended from school has actually improved his behaviour in a small way.
in a way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sort of, more or less)w pewnym sensie, w jakimś sensie wyr.
 In a way, Aiden deserved the victory as much as his opponent, but there can only be one winner.
in an exclusive way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (showing elitism)w ekskluzywny sposób wyr.
in an offhand way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (casually)nieprzyjemny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 One of the customers complained that the waiter had treated him in an offhand way.
in another way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (differently)inaczej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
in any way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at all, in the slightest)wcale przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 If I've offended you in any way, I apologise.
in any way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in whichever manner)jakkolwiek przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'll get the job done today in any way I can.
in its own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (uniquely)na swój własny sposób wyr.
 Every Greek island is, in its own way, unique.
in no way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)w żaden sposób wyr.
 The fact that you were a little drunk in no way excuses your behavior.
in some way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow)jakoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I thought he looked different in some way, then I realised he'd shaved off his beard.
in some way or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow)jakoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'd like to help him in some way or other because he deserves to succeed.
in the same way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (similarly)w ten sam sposób
 She never cooks that dish in the same way, so it is different every time.
in the same way as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (similarly to)w ten sam sposób
 I tried to paint the sunflowers in the same way as Van Gogh.
in the way adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (causing an obstruction)na drodze przyim. + ż
 You've left your car in the way and I can't get past it.
in the way of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (similar to, like)podobny do przym. + przyim.
in the way of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (relating to)w związku z
 There isn't much in this book in the way of European history.
in this way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as demonstrated or described)w ten sposób wyr.
 If you do it this way it will take longer than if you do it the other way.
in what way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (how)jak
in your own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with your own style)na twój własny sposób przyim. + zaim.
 Don't copy your classmates: the important thing is to do it in your own way. You're beautiful in your own way!
knock out of the way vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (shove aside)odpychać na bok
  odepchnąć na bok
 He ran down the school hallway knocking people out of his way.
lead the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (serve as guide)wskazywać drogę ndk. + ż
  wskazać drogę dk. + ż
 John knows where we are going, so he will lead the way.
lead the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be the first to do [sth])być pionierem, być prekursorem posił. + m
 Ford led the way into mass-produced automobiles.
long way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable distance)daleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm not sure I would accept a job there; it's a long way from my family. We still have a long way to go on this project before it's finished.
look the other way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look in the opposite direction)udawać, że się nie widzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Don't just look to your right when you cross the street; look the other way as well.
look the other way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (ignore [sth] bad)udawać, że się nie widzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 That judge looks the other way when members of his own staff commit minor crimes.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become lost)gubić drogę ndk. + ż
  zgubić drogę dk. + ż
  błądzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabłądzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is easy to lose your way in that confused maze of streets.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (forget principles, aims) (przenośny, potoczny)błądzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny, potoczny)zabłądzić, zbłądzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pizza company has lost its way with young consumers.
make way vtr + n (make a space)robić przejście ndk. + n
  zrobić przejście dk. + n
 Please make way so we can get through.
Milky Way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (astronomy: galaxy)Mleczna Droga przym. + ż
 The Milky Way comprises between 200 and 400 billion stars.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (refusal)nie ma mowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You want me to go with you to the disco? No way! I hate dancing.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disbelief)nie ma mowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Jane is getting married? No way! I thought she would always be single.
no way,
no way that,
no way in which
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(no possible means)nie ma mowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 There's no way we can get there on time; our car broke down.
no way out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no exit)bez wyjścia przyim. + n
 There is no way out of this road, it's a dead end; you'll have to turn round and come back. There is no way out down this corridor.
no way out,
no way out of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (no escape)bez wyjścia przyim. + n
 There is no way out of the situation we are in.
on the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (en route)w trasie przyim. + ż
 We stopped off on the way and took photos.
on the way to [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (heading, going)po drodze do wyr.
 We were on the way to Manchester when we heard the news on the car radio.
one-way adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (permitting traffic in a single direction)jednokierunkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 All of a sudden I found myself going the wrong way down a one-way street.
one-way mirror nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mirror which functions as a window on one side)lustro fenickie n + przym.
 There was a one-way mirror in the interview room so that the detectives could watch the questioning unobserved by the suspect. The police observed the suspect through a one-way mirror.
one-way ticket,
also UK: single ticket,
single
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(transport: single-journey fare)bilet w jedną stronę wyr.
 I didn't know when I would be coming back, so I bought a one-way ticket.
open the way for [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (enable)torować drogę dla zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  utorować drogę dla zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The government has opened the way for energy firms to explore for shale gas.
out of the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not obstructing)nie po drodze wyr.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 I moved my chair out of the way so he could get past.
out of the way,
out-of-the-way
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(place: remote)nie po drodze wyr.
 We hired a car and explored some of the out-of-the-way places on the island.
pave the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be the first to do [sth])torować drogę ndk. + ż
 Galileo paved the way for modern physics.
pave the way for [sth],
pave the way to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be leading to)torować drogę czemuś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  utorować drogę czemuś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 New research is paving the way for a cancer vaccine.
point the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (indicate where to go)wskaż drogę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You don't need to give me a map; just point the way. Could you point the way to the ladies' room?
prepare the way v figurative (make conditions ready)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Older children often prepare the way for their younger siblings, who are given more freedom and fewer responsibilities.
push your way to/through/past v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move by shoving)przepychać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przepchnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He rudely pushed his way to the stage.
right of way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (priority over other traffic)pierwszeństwo drogowe n + przym.
 Traffic on a main road has right of way over that trying to enter from a side road.
right of way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: freedom to use road or path)prawo przejścia n + n
 The right of way over the farmer's land has existed for hundreds of years.
short way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (little distance)niewielka odległość przym. + ż
 It's only a short way to the grocery store.
shortest way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fastest method)najszybsza droga przym. + ż
 The shortest way to do the calculations would be on the computer.
shortest way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quickest route)najkrótsza droga przym. + ż
 The shortest way home is by driving over the mountain.
show the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (guide)pokazywać drogę ndk. + ż
  pokazać drogę dk. + ż
 I'd never been there before so Anthony showed the way.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'way' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [fastest, right, wrong, slowest] way, a one-way street, way out of [line, control], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "way" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'way'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.