wait on

Listen:


Na tej stronie: wait on, wait
'wait on' jest alternatywnym terminem dla 'wait'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'wait on' is an alternate term for 'wait'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wait on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (bar, restaurant: serve)obsługiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obsłużyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Gina was waiting on a customer at the restaurant.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wait on [sb/sth] vi + prep (await)czekać na kogoś/coś ndk. + przyim.
 Rachel was waiting on her brother's arrival.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wait viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain in expectation)czekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaczekać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The results haven't come out yet, I am still waiting.
wait for [sb/sth] vi + prep (await)czekać na kogoś/coś ndk. + przyim.
  zaczekać na kogoś/coś dk. + przyim.
 I'm waiting for someone special.
wait for [sb/sth] to do [sth] vi + prep (await [sth])czekać, aż ndk. + spój.
  zaczekać, aż dk. + spój.
 We are going to wait for the office to open.
 Będziemy czekać, aż otworzą biuro.
wait viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be available)czekać, oczekiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There are taxis waiting at the corner.
wait on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (serve food)obsługiwać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obsłużyć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Get your own coffee; I'm not here to wait on you!
wait nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time spent waiting)oczekiwanie, czekanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I don't mind the wait.
wait nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (delay)oczekiwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 We are in for a long wait.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wait [sth] for [sb] vtr + prep US, informal (postpone, delay)czekać z czymś na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaczekać z czymś na kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Please wait lunch for me; I'll be there in a moment.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wait on' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "wait on" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wait on'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.