vision

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈvɪʒən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈvɪʒən/ ,USA pronunciation: respelling(vizhən)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sight)wzrok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Gavin went to see an optician because he was having some problems with his vision.
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental image)obraz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Karen saw the picture in the travel agent's window and had a vision of herself lying on a beach with a cocktail in her hand.
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idea for future)wizja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The philanthropist had a vision of a better, fairer world.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (perception)obraz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Oliver had the vision to see what the house could look like, once it had been fully renovated.
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mystical experience)wizja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Emily claimed her dead grandmother had appeared to her in a vision and told her to leave the house, just before the tree fell on it.
vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] attractive)zjawisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Adam couldn't believe it when he saw his bride coming towards him; she was a vision.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
blurred vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to see clearly)zamazany wzrok przym. + m
 After hitting his head he suffered from blurred vision.
color vision (US),
colour vision (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ability to see hues)widzenie barwne n + przym.
  widzenie barw n + ż, l.mn.
 Nocturnal animals tend not to have color vision; the night's light is not strong enough to make out more than gray shapes.
field of vision,
visual field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(everything visible to the eye)pole widzenia n + n
lack of vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to think creatively)brak wyobraźni m + ż
 His lack of vision makes him unsuitable for a career in marketing.
line of vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (line from eye to focal point)linia widzenia ż + n
 The car came from outside my line of vision and crashed into the side of our car.
night vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to see in the dark)zdolność widzenia w ciemnościach
 Cats have excellent night vision.
peripheral vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edges of one's sight)widzenie obwodowe n + przym.
 My peripheral vision is much better with contact lenses than with glasses.
range of vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (field of view)zasięg wzroku m + m
  zasięg wizji m + ż
 The army set up camp just beyond the enemy's range of vision. The car came toward me from the left, just outside my range of vision.
tunnel vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (narrow-minded view) (przenośny)klapki na oczach
 He suffers from serious tunnel vision when it comes to parenting.
tunnel vision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (inability to see what is not directly in front)widzenie lunetowe n + przym.
 His tunnel vision prevented him from seeing the car approaching from the right.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'vision' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: vision-correction surgery, suffered vision loss, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "vision" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'vision'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.