varying

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈvɛəriɪŋ/

From the verb vary: (⇒ conjugate)
varying is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: varying, vary

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
varying adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (changing)zmienny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Animals have to adapt to varying weather conditions at different times of the year.
varying adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inconsistent)niekonsekwentny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The varying performances of the team have been frustrating the fans.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
vary viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change over time)zmieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Adam finds his boss's mood varies from one day to the next.
vary [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change, alter)zmieniać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rachel likes to vary the outfits she wears to work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'varying' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "varying" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'varying'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.