varied

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈvɛərid/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈvɛrid/ ,USA pronunciation: respelling(vârēd)

From the verb vary: (⇒ conjugate)
varied is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: varied, vary

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
varied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (diverse)różnorodny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our staff come from varied ethnic backgrounds.
varied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (altered, changed)zróżnicowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The original and varied forms of the word have different spellings.
varied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (varying)różny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The illustrations show the varied appearance of the plant's leaves during their life cycle.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
vary viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change over time)zmieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Adam finds his boss's mood varies from one day to the next.
vary [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change, alter)zmieniać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rachel likes to vary the outfits she wears to work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'varied' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: varied [needs, wants, requirements], varied [viewpoints, theories, opinions] on, highly varied [work, projects], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "varied" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'varied'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.