union

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈjuːnjən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈyunyən/ ,USA pronunciation: respelling(yo̅o̅nyən)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fusion, connection)unia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The union of these countries allows them to trade more freely with each other. The union of chocolate and pears makes this dessert truly delicious.
union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (workers')związek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The employee contacted her union about the unsafe working conditions.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marriage)związek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Marriage is the union of two people who love each other and wish to share their lives.
the Union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (North in Civil War)Unia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 During the American Civil War, the Union was opposed to the Confederacy.
the Union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (England and Scotland)Unia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was a referendum in 2014 to decide whether or not to dissolve the Union.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
European Union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political union of European countries)Unia Europejska ż + przym.
 The European Union had 28 member nations once Croatia joined.
labor union,
UK: labour union
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (trade union, syndicate)związek pracowniczy m + przym.
 The labor unions were created to protect workers from unfair working conditions.
nonunion,
non-union
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: not belonging to a labour union)nienależący do związków zawodowych przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
nonunion,
non-union
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not dealing with a labour union)niezwiązkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Soviet Union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (USSR, Russian Federation)Związek Radziecki m + przym.
 The Soviet Union dissolved at the end of the Cold War.
student union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (association of students)zrzeszenie studentów n + m, l.mn.
 The student union voted to boycott the racist professor's classes.
student union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building with facilities for students)zrzeszenie studentów n + m, l.mn.
 The student union has a cafeteria, games rooms, and even a pub.
trade union nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (worker's syndicate)związek zawodowy m + przym.
 The trade union has voted to strike on two weekends in March.
union card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (labour organization's membership card)karta związkowa ż + przym.
 When you join a trade union you will be given a union card.
Union Jack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (United Kingdom national flag)flaga brytyjska ż + przym.
union member nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who belongs to a labour organization)związkowiec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Union members are voting on whether to go on strike.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'union' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the union [leader, president], was a union organizer, thanks to union pressure, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "union" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'union'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.