undo

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnˈduː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʌnˈdu/ ,USA pronunciation: respelling(un do̅o̅)

Inflections of 'undo' (v): (⇒ conjugate)
undoes
v 3rd person singular
undoing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
undid
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
undone
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buttons: unfasten)odpinać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpiąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Olivia undid the buttons on her coat.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (garment: unfasten)rozpinać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozpiąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Ben undid his shirt and took it off.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (open, unwrap)otwierać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otworzyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Amanda undid the parcel.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse) (przenośny)cofać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)cofnąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's your fault Tom's upset; you did it, so now you have to find a way to undo it!
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing: delete, erase)cofać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  cofnąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  usuwać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The formatting change was a disaster, so Kirsty undid it.
undo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer key: delete)cofnij dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's OK; just press undo and you'll get the document back to how it was before.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
undo [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literary (lead to downfall)rujnować kogoś/coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrujnować kogoś/coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  doprowadzać kogoś/coś do ruiny zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  doprowadzić kogoś/coś do ruiny zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The minister made one stupid mistake, but it undid him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'undo' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: hit the undo [button, arrow, tab], undo a [button, shirt, knot, ribbon], undid his shirt [quickly, seductively, carelessly], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "undo" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'undo'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.