unbalanced

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnˈbælənst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʌnˈbælənst/ ,USA pronunciation: respelling(un balənst)

From the verb unbalance: (⇒ conjugate)
unbalanced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: unbalanced, unbalance

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
unbalanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not in balance)niezrównoważony, chwiejny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The crane became unbalanced and tipped over.
unbalanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (mentally unstable)niezrównoważony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The medical report states that Smith was unbalanced when he committed the crime.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
unbalance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make unstable)wytrącać z równowagi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wytrącić z równowagi zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
unbalance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (derange emotionally)wytrącać z równowagi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wytrącić z równowagi zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'unbalanced' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "unbalanced" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'unbalanced'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.