typing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaɪpɪŋ/

From the verb type: (⇒ conjugate)
typing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: typing, type

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
typing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of a keyboard to compose text)pisanie na klawiaturze wyr.
 Typing is a skill everyone needs these days.
typing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: determination of type)typowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Typing the samples took some time.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particular kind, class)rodzaj, typ mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This type of food is my favourite.
 To jest mój ulubiony rodzaj jedzenia.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: character)czcionka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This six-point type is too small.
 Czcionka wielkości sześciu punktów jest za mała.
type [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (typewrite, on keyboard)pisać na maszynie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  napisać na maszynie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  pisać na klawiaturze zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  napisać na klawiaturze zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 We will have to type the essay.
 Będziemy musieli napisać esej na maszynie.
type viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (typewrite)pisać na maszynie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  napisać na maszynie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mr. Jones never learned how to type.
 Pan Jones nigdy nie nauczył się pisać na maszynie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (character)typ mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  taki jak zaim. + spój.
 I've come across his type before.
 Napotkałem już wcześniej kogoś takiego jak on.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (person) (potoczny)typ mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Yes, I've met him. Strange type.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: collective)druk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This essay's type is easy to read.
type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printed character)czcionka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 That type is a serif face.
[sb]'s type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: attractive to [sb])czyjś typ zaim. + m
type [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (determine: blood type)oznaczać grupę ndk. + ż
  oznaczyć grupę dk. + ż
 The nurse is going to type my blood.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
typing | type
AngielskiPolski
blood typing,
blood grouping
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(classifying blood by group)określanie grupy krwi wyr.
typing paper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper for typing on)papier maszynowy m + przym.
 We're out of typing paper, please add it to the shopping list.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'typing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: need some typing practice, take a typing [course, test], there were [several, many] typing errors, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "typing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'typing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.