turn

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɜːrn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɝn/ ,USA pronunciation: respelling(tûrn)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (right or left)skręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 At the end of the block, turn left.
 Skręć w lewo pod koniec tej przecznicy.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rotate)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The man's head turned and he spotted me.
 Głowa mężczyzny odwróciła się i zauważył mnie.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (revolve)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Vinyl records turn on a turntable.
 Płyty winylowe kręcą się na talerzu obrotowym.
turn to [sth] vi + prep (move to face: a direction)obracać się w stronę czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  obrócić się w stronę czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Everyone, turn to your screens. Please turn to the right to see the monument.
turn to [sth] vi + prep (become)zamieniać się w coś zwr. ndk. + przyim.
  zamienić się w coś zwr. dk. + przyim.
  stawać się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  stać się czymś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The leaves turned to mush underfoot.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change position of, rotate)obracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He turned the vase to make it face the room.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bend, curve in a road)zakręt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change of direction)skręt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The car shook off its pursuers with a sudden turn to the right.
 Samochód zgubił ścigających, wykonując gwałtowny skręt w prawo.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rotation)obrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Just make a few turns of the handle of the vice to get a good grip.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (revolution)obrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The wheel made one turn.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (page: flip)przewrócenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The novel was over in a turn of the page.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (opportunity, change)obrót sytuacji m + ż
  obrót spraw m + ż, l.mn.
 This is a fortunate turn, which I am not going to waste.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: go)kolej żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It is your turn, so roll the dice.
 Teraz twoja kolej, więc rzuć kostką.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (time, date: change) (przenośny)przełom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That car is from the turn of the century.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single winding)obrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Give the coil one more turn on the reel.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change of position)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She made several turns in bed, trying to get comfortable.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turned position)obracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please give that vase a turn so we can see the design.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trend, direction)kierunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  strona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The conversation took a turn to political issues.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (modification)podejście nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We need to take a more compassionate turn in our attitude towards the homeless.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (twist)owijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  owinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Give the cable two turns around the pole.
 Owiń kabel dwa razy dokoła słupa.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (style)styl mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The stylist gave the dress a modern turn.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short trip)przechadzka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Let's take a turn around the block.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shift)obrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Things took a turn for the worst.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (period of illness)pogorszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He took a bad turn and has been in bed for weeks.
 Pogorszyło mu się i od tygodni leży w łóżku.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (service or disservice)przysłużyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 His former partner did him a bad turn.
 Jego poprzedni wspólnik źle mu się przysłużył.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, dated (fright, shock)strach mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  przestraszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You gave me such a turn! I wasn't expecting to see you.
 Napędziłeś mi strachu! Nie spodziewałam się ciebie.
 Przestraszyłeś mnie! Nie spodziewałam się ciebie.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: purchase and sale)obracanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The trader lives on quick turns of volatile equities.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: embellishment)ozdobnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You are inserting too many turns. Try to keep it simple.
turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military drill: change of position)zwrot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The squad executed a turn.
turn from [sth] into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change shape)zmieniać się z czegoś w coś zwrot zwr. ndk.
  zmienić się z czegoś w coś zwrot zwr. dk.
 With exercise, she turned herself from a couch potato into a honed running machine.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sour, ferment)kwaśnieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skwaśnieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The milk has turned.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rotate on an axis)obracać się wokół własnej osi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 It is amazing how the world keeps on turning.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change, become [sth] new)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The leaves have all turned.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set a course)wykonywać zwrot ndk. + m
  wykonać zwrot dk. + m
 We will be heading north after we turn.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change course)zmieniać kurs ndk. + m
  zmienić kurs dk. + m
 The boat is starting to turn.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change position) (z boku na bok)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She is constantly turning in bed.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend, curve)skręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The road turned.
turn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reach an age)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My great-grandmother turned 99 last week.
 Moja prababcia skończyła w ubiegłym tygodniu 99 lat.
turn into [sth] vi + prep (become)stawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  stać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She turned into a fine young woman.
turn into [sth] vi + prep (change form)przeobrażać się w coś, przekształcać się w coś zwrot zwr. ndk.
  przeobrazić się w coś, przekształcić się w coś zwrot zwr. dk.
 The caterpillar will turn into a butterfly.
turn to [sb/sth] vi + prep (direct attention toward)skierować uwagę na kogoś/coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  skupić się na czymś zwr. dk. + przyim.
 Let's turn to the agenda for next week's meeting.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flip)odwracać na drugą stronę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odwrócić na drugą stronę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She turned the paper so that he couldn't see what was written on it.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape)obtaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obtoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That sculptor turns wood beautifully.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute, finish)wykonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should be able to turn this job in two hours.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (upset)sprawiać komuś przykrość zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprawić komuś przykrość zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His words turned her, and she began to cry.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (influence)przekonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Are you trying to turn me to your point of view?
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change colour) (na jakiś inny)zmieniać kolor ndk. + m
  zmienić kolor dk. + m
 In autumn, the leaves turned brown.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change temperature)stawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  stać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The day turned hot.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell)sprzedawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprzedać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We can turn thirty cases of that item this week.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (profit: earn)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Our business hopes to turn a profit.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (twist)skręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Turn the threads to make a rope.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass: a time, age)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My father just turned sixty.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape on a lathe)wytaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The carpenter turned four table legs.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phrase well)zgrabnie formułować przys. + ndk.
  zgrabnie sformułować przys. + dk.
 Shakespeare knew how to turn a phrase.
turn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (cause to change allegiance) (potoczny)przeciągać na swoją stronę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przeciągnąć na swoją stronę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 A foreign government turned one of our agents.
turn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gymnastics: do, perform) (salto)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Marla turned somersaults across the lawn.
turn [sth] to [sth],
turn [sth] into [sth]
vtr + prep
(transform) (coś w coś)przemieniać coś w coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przemienić coś w coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You turn my sadness to joy.
turn [sth] into [sth] vtr + prep (render)przetwarzać coś na coś, przerabiać coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przetworzyć coś na coś, przerobić coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The brewer turns the grain and hops into beer.
turn [sth] into [sth] vtr + prep (translate)tłumaczyć coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przetłumaczyć coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Please turn the English into French.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
turn [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (transform, reform)odmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My sister has turned her life around.
turn [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (provide or do [sth])realizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrealizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The factory turns orders around within a week. The translator turned the project around in three days.
turn aside vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (avert your gaze)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She turned aside when their eyes met.
turn away from [sth/sb] vi phrasal + prep (move further from [sth], [sb])odsuwać się od zwr. ndk. + przyim.
  odsunąć się od zwr. dk. + przyim.
 I turned away from the town and set my eyes on new horizons.
turn away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (avert your gaze)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
turn back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retrace one's route)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The mountain climber was exhausted, but he refused to turn back.
turn off [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (exit: a road)zjeżdżać z ndk. + przyim.
  zjechać z dk. + przyim.
 We turned off the main road and drove into the country.
turn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be present, attend [sth])stawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  stawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Not many people turned out to vote on election day.
turn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (conclude: well, badly)okazywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  okazać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The forecast is good, but it is too soon to say how it will turn out.
turn over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (roll, flip over)przewracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przewrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you can't sleep turn over onto your other side and try again.
turn up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (arrive, be present)zjawiać się, pojawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zjawić się, pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I didn't expect him to turn up at my party as he wasn't invited. No telling when he'd turn up, he was never on time.
turn up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be found)znajdować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  znaleźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Don't worry about your glasses: they'll turn up. I often lose my keys but they usually turn up somewhere in the kitchen.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at every turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (constantly, repeatedly)za każdym razem wyr.
bad turn in the weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change to unpleasant weather)zmiana pogody na gorszą wyr.
 The meteorologists are predicting a bad turn in the weather this weekend.
cuff,
UK: turn-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can, AU, often plural (on pants)mankiet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Wayne likes his trouser cuffs to touch the top of his shoes.
go gray,
turn gray (US),
go grey,
turn grey (UK)
vi + adj
(person: have graying hair)siwieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  osiwieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He began to turn grey in his early 40s.
go gray,
turn gray (US),
go grey,
turn grey (UK)
vi + adj
(hair: be graying)siwieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  osiwieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hairpin turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (road: sharp bend)ostry zakręt przym. + m
 That mountain road is full of hairpin turns next to sheer cliffs.
in turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time, in rotation)po kolei przyim. + ż
 He looked at all the horses in turn until he found one he wanted to ride.
in turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by turns, alternately)po kolei przyim. + ż
 The two of us drank from the bottle in turn until it was empty.
nowhere to turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no help or support available)nie ma się gdzie zwrócić
 When he lost his job, his insurance, and his wife, he had nowhere to turn.
sharp turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abrupt curve in a road)ostry zakręt przym. + m
 The house is located just past the sharp turn in the road.
take a turn v (have one's chance, have a go)próbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The teacher said the kids had to wait if they wanted to take a turn on the rides.
turn a blind eye v figurative (pretend not to see [sth](przenośny)przymykać oko ndk. + n
  (przenośny)przymknąć oko dk. + n
 For some of my kid's activities I simply turn a blind eye.
turn a blind eye on [sth],
turn a blind eye to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pretend not to see) (przenośny)przymykać oko na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)przymknąć oko na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The corrupt inspector agreed to turn a blind eye to the safety violations.
turn a corner v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (turn into next road)skręcić w bok
turn a corner v figurative (enter a new phase)tłumaczenie niedostępne
 Scientists believe they have turned a corner in their search for a cure for cancer.
turn a deaf ear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (pretend not to hear)nie słuchać part. + ndk.
 He needs to believe in himself and turn a deaf ear to his critics.
turn against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become hostile to)obracać się przeciwko
  obrócić się przeciwko
 The dog inexplicably turned against his owner and had to be put down.
turn around,
also UK: turn round
vi + adv
(move to face away)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you turn around, you'll see a beautiful sunset.
turn around,
also UK: turn round
vi + adv
(spin, rotate, revolve)obracać się, kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się, zakręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
turn around [sth] vi + prep (rotate around [sth])obracać się wokół czegoś zwr. ndk. + przyim.
  obrócić się wokół czegoś zwr. dk. + przyim.
 The Earth turns around its axis.
turn aside vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid involvement in)rezygnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrezygnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn aside vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deflect from original path)odchylać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odchylić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn aside from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avert one's gaze from)odwracać się od
  odwrócić się od
turn aside from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid involvement in)rezygnować z ndk. + przyim.
  zrezygnować z dk. + przyim.
turn away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to move away from)tłumaczenie niedostępne
 It was hard to turn the cattle away from the broken fence.
turn [sth] away from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (avoid involvement)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He turns away from dealing with beggars.
turn down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decline, refuse)odrzucać, odmawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić, odmówić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bank turned down my application for a loan.
turn down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blankets on bed: fold back)zwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hotel had turned down the sheets and blanket and left a chocolate on the pillow.
turn from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reject)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform on to the police)donosić na ndk. + przyim.
  donieść na dk. + przyim.
 She knew her brother had committed a crime, but she refused to turn him in.
turn in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (go to bed) (potoczny)uderzyć w kimę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
Uwaga: slang
 It's getting very late, I'm going to turn in.
turn into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become)zamieniać się w ndk. + przyim.
  zamienić się w dk. + przyim.
 A caterpillar will eventually turn into a butterfly.
turn into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter by turning 90 degrees)skręcać w ndk. + przyim.
  skręcić w dk. + przyim.
 At the end of the road, turn into the driveway.
turn left viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go round a left-hand corner)skręcać w lewo
  skręcić w lewo
turn loose vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (release, set free)uwalniać, wypuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwolnić, wypuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The policemen turned the dogs loose on the protesters.
turn of the century nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point when one century becomes another)koniec wieku m + m
 At the turn of the century Queen Victoria was still on the throne.
turn off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (switch off, extinguish)wyłączać, gasić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć, zgasić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before I go to sleep I turn off the T.V.
turn on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (switch on)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become hostile to)atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We were getting along well and then suddenly he turned on me.
turn on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (excite sexually)podniecać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podniecić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He turned me on and I just couldn't resist.
turn on the light v (switch the light on)zapalać światło, włączyć światło ndk. + n
  zapalić światło dk. + n
 I always turn on the light when I walk into the room.
turn over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (roll or flip over)przewracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn pale viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go white: from shock, etc.)blednąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zblednąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bad news from home made her turn pale.
turn right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go round a right-hand corner)skręcać w prawo
 When you reach the traffic lights turn right onto Buck Street.
turn round viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spin, rotate, revolve)obracać się, krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrócić się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
turn the corner v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (get past an obstacle)wychodzić z kłopotów zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyjść z kłopotów zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He's in a serious condition but we're hoping he'll turn the corner by morning.
turn the tables v figurative (take revenge)odwracać sytuację ndk. + ż
  odwrócić sytuację dk. + ż
turn the tables on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take revenge on)odwracać sytuację na czyjąś niekorzyść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odwrócić sytuację na czyjąś niekorzyść zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'd been badmouthing my colleague for months, in the hope of beating her to a promotion, but she turned the tables on me by telling the boss about all the paperwork I hadn't done.
turn the tables on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse relative positions of)odwracać sytuację ndk. + ż
  odwrócić sytuację dk. + ż
turn the tide v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (change the course of [sth])tłumaczenie niedostępne
 The USA's decision to enter the war helped to turn the tide and enabled the Allies to gain victory.
turn to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seek help from)zwracać się do ndk. + przyim.
  zwrócić się do dk. + przyim.
 I'm in such a bad situation that I don't know who to turn to.
turn to stone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (petrify, make into stone)zamieniać w kamień zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zamienić w kamień zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The witch waved her wand and the fox turned to stone.
turn up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase output, volume)podkręcać, zwiększać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podkręcić, zwiększyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Turn up the volume.
turn upside down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (invert)obracać do góry nogami
  obrócić do góry nogami
 I turned the Jell-O mold upside down to get the Jell-O out.
turn upside down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (change dramatically) (przenośny)wywracać do góry nogami
  (przenośny)wywrócić do góry nogami
 The terrible news caused his world to turn upside down.
turn upside down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disarray by searching)wywracać do góry nogami
  wywrócić do góry nogami
 The house was turned upside down as the burglars searched for valuable items.
turn white viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go pale: from shock, etc.)blednąć, bladnąć, bladnieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zblednąć, zbladnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bad news about her brother being in hospital made her turn white.
turn your back on [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (abandon, reject) (przenośny)odwracać się do kogoś/czegoś plecami zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)odwrócić się do kogoś/czegoś plecami zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Shame on you for turning your back on your friends after such a small disagreement.
turn your nose up,
turn your nose up at [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative (show disgust) (przenośny: okazywać niezadowolenie)kręcić nosem ndk. + m
turn-about,
turnabout
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (u-turn, 180-degree turn)zakręt w przeciwnym kierunku
turn-about,
turnabout
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (reversal of opinion)zupełnia zmiana zdania wyr.
a turn-off,
a turnoff
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sth] causing sexual repulsion)coś odpychającego zaim. + przym.
a turn-off,
a turnoff
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sth] causing repulsion)coś odpychającego zaim. + przym.
turn-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (aphrodisiac) (seksualna)podnieta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
u-turn,
U-turn
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(180-degree turn)skręt w przeciwnym kierunku jazdy
 We came to a dead end and had to make a u-turn.
u-turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (reversal of opinion)zwrot o 180 stopni
wait your turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be patient)czekać na swoją kolej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poczekać na swoją kolej, zaczekać czekać na swoją kolej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You should wait your turn.
 Powinieneś poczekać na swoją kolej.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'turn' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: turn the [wheel, handle], [make, take] a [sharp, sudden, tight, U] turn, that's a turn-up for the books, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "turn" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'turn'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.