tune

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtjuːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tun, tyun/ ,USA pronunciation: respelling(to̅o̅n, tyo̅o̅n)

Inflections of 'tune' (v): (⇒ conjugate)
tunes
v 3rd person singular
tuning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
tuned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
tuned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tune nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: song) (melodia)melodia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Harry hummed a tune as he worked.
tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: an instrument)stroić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nastroć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (improve function)nastawiać, regulować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nastawić, wyregulować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (car)regulować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyregulować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine: calibrate)kalibrować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykalibrować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
tune in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (listen to [sth] broadcast)słuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posłuchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Be sure to tune in to next week's episode of "Radio Murder Mystery Hour"!
tune out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (lose concentration) (przenośny)wyłączać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (przenośny)wyłączyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I tune out when my wife starts nagging me.
tune up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (prepare to sing)nastrajać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nastroić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The choir was tuning up in preparation for the concert.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
call the shots,
call the tune
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be in charge, make the decisions)decydować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadecydować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pastor may think he calls the shots, but the organist really leads the worship service.
carry a tune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (sing correct notes) (potoczny)mieć słuch ndk. + m
 He can't carry a tune. Every note he sings is wrong.
fine-tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (refine)dopasowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dopasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The basic process is good, but we will fine-tune it as we work.
fine-tune vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adjust precisely)dostrajać, dopasowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostroić, dopasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He found it impossible to fine-tune the radio using the dial
in tune adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (musical instrument: correctly tuned)nastrojony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 If you don't keep your guitar in tune it will sound awful.
in tune advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sing: with the correct notes)czysto przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I am looking for people who can sing in tune, to start a choir.
out of tune advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sing: off key)fałszowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
Uwaga: hyphens used when term is an adj before a noun
 They don't want me in the church choir because I always sing out of tune.
out of tune,
out-of-tune
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(singing, instrument: off key)fałszowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Henry's out-of-tune singing became quite embarrassing after only a few bars.
out of tune adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not conforming)fałszowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The educational system is out of tune with the needs of industry.
play a tune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (music: perform a melody)grać melodię ndk. + ż
  zagrać melodię dk. + ż
 Suzan taught me to play a tune on the piano.
to the tune of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal, figurative (amount: in the range of)w wysokości przyim. + ż
 They have conned the company out of money to the tune of several hundred thousand pounds.
tuneup,
tune-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(adjustments made to improve efficiency)regulacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
tuneup,
tune-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (preparatory practice or warm-up)rozgrzewka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'tune' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: tune [a guitar, a piano, your instrument], tune in to the [program, station, webcast], tune in to our [program, show] next week, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "tune" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tune'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.