trudge

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtrʌdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/trʌdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(truj)

Inflections of 'trudge' (v): (⇒ conjugate)
trudges
v 3rd person singular
trudging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
trudged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
trudged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
trudge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk wearily)wlec się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 It was already getting dark when the hikers finally trudged back to their tent.
trudge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slow or tiring walk)mozolny chód przym. + m
 The snow was so deep that we could only move forward at a trudge.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'trudge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "trudge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'trudge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.