trodden

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtrɒdən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtrɑdən/ ,USA pronunciation: respelling(trodn)

From the verb tread: (⇒ conjugate)
trodden is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: trodden, tread

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
trodden adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (path: walked along)wychodzony, utarty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It looks like this path is rarely trodden.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tread viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk)kroczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stąpać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I trod with care as I crossed the slippery ground. You've trodden all over the carpet in your muddy boots!
tread on [sth],
tread upon [sth]
vi + prep
(trample, squash)deptać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadeptać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  nadepnąć na coś dk. + przyim.
 The great oaf wasn't looking where he was going and he trod on my foot! Tread softly for you tread upon my dreams. (W.B. Yeats)
tread [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (walk somewhere)stąpać po czymś ndk. + przyim.
 As she walked along the path, Charlotte thought of all the people who must have trodden it before her. That man is the greatest scoundrel who ever trod this earth!
tread nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on tyre)bieżnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I need to get new tyres; there's not much tread left on these.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tread nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manner of walking)krok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  chód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 For such a large man, John had a light tread.
tread nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of walking)kroki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Wendy had been waiting for hours when she finally heard Peter's tread on the gravel behind her.
tread nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flat part of step)podnóżek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Be careful going down the stairs; the treads are very narrow.
tread nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bottom of shoe)bieżnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The footprint matched the tread on the suspect's shoe.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'trodden' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "trodden" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'trodden'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.