triumph

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtraɪʌmf/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtraɪəmf, -ʌmf/ ,USA pronunciation: respelling(trīəmf, -umf )

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
triumph nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (victory)triumf mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The team came home last night, fresh from their triumph in France.
triumph viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (win)triumfować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatriumfować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They had a slow start to the season but triumphed in the end.
triumph viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (prevail)triumfować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatriumfować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Pay no mind to their petty objections: your persistence will triumph.
triumph nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rejoicing at success)triumf mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There was an atmosphere of triumph in the town for months.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
in triumph advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (victoriously)triumfalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He held up the prize in triumph. As the winner sprinted through the finish line he raised both hands to the sky in triumph.
triumph over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (defeat, vanquish)triumfować nad ndk. + przyim.
  zatriumfować nad dk. + przyim.
 In 1066 the Norman invaders triumphed over the Anglo-Saxon defenders of England.
triumph over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (overcome: difficulty) (przenośny)triumfować nad ndk. + przyim.
  (przenośny)zatriumfować nad dk. + przyim.
 We'll triumph over these hard times as long as we don't give up.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'triumph' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "triumph" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'triumph'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.